2015 02 06
18:00 - 19:15


[cml_media_alt id='724']Elena Laumenskienė[/cml_media_alt]

Elena Laumenskienė

Skirta
Lietuvos pianistės, pedagogės ir kompozitorės
135-osioms gimimo ir 55-osioms mirties metinėms

Dalyvauja

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“
mokiniai ir mokytojai

Vakaro vedėja Elvyra Pakalnienė