M. K. Čiurlionio namai:
- tyrinėja M. K. Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą, kaupia su juo ir jo epocha susijusią istoriografinę medžiagą;
- renka ir platina informaciją apie šiandieninį kultūrinį gyvenimą, susijusį su M. K. Čiurlionio vardu;
- organizuoja renginius - teminius vakarus, koncertus, mokslines konferencijas, parodas, knygų pristatymus ir kitus renginius;
- užsiima švietimo veikla - palaiko ryšius su muzikos mokyklomis, Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus dailės akademija, skatina domėtis 20 a. pradžios lietuvių tautiniu atgimimu, lietuvių profesionaliosios dailės ir muzikos kūrėjų veikla Vilniuje;
- vykdo kultūrines programas ir projektus kartu su Čiurlionio draugija;
- prisideda prie M. K. Čiurlioniui skirtų jubiliejinių renginių organizavimo ir vykdymo;
- palaiko ryšius su panašią veiklą vykdančiais kultūros centrais Lietuvoje ir užsienyje;
- pristato M. K. Čiurlionio kūrybą užsienio šalyse: organizuoja parodas, koncertus, paskaitas.

.

Teikiamų paslaugų įkainiai
.

Veiklos plano priedas 2018
Veiklos planas 2018
Veiklos planas 2017

Veiklos planas 2016

Veiklos planas 2015

.
Veiklos ataskaita 2017
Veiklos ataskaita 2016

Veiklos ataskaita 2015
Veiklos ataskaita 2014
Veiklos ataskaita 2013
Veiklos ataskaita 2012