2022 06 02
19:00 - 20:00


M. K. Čiurlionio namai kviečia į poeto Giedriaus Mickūno naujausios eilėraščių knygos „Pakėliau balsą“ pristatymo vakarą, kuris vyks birželio 2 d., ketvirtadienį, 19 val.
 
Pristatyme dalyvaus:
➤ poetas Giedrius Mickūnas;
leidyklos „Homo liber“ redaktorius Vilius Gužauskis;
➤ knygos dailininkė Eglė Gineitytė.
 
Pristatymą moderuos M. K. Čiurlionio namų vadovas, pianistas ➤ Rokas Zubovas.
 
Vakaro metu muzikuos Petras Mickūnas, eiles skaitys aktorė Luka Žiobakaitė.
 
Keturių poezijos knygų autorius Giedrius Mickūnas gal kiek atsainokas literatūrinio gyvenimo atžvilgiu, bet pakankamai originalus dabartinės poezijos kontekste mąstymo reliatyvumu ir laisvumu.
 
Ketvirtoji, naujausia, 2022 metais išleista G. Mickūno eilėraščių knyga „Pakėliau balsą“ tarsi byloja – viskas yra reliatyvu, viskas tarpusavyje susiję, viskas yra tos pačios ar panašios prigimties, nežymūs skirtumai nesvarbūs, svarbus pats vyksmas, procesas, daiktų panašumas, reiškinių giminingumas, gamtos, istorijos dvelksmas. Mitologiniai kontekstai subtiliai dera su moderniausių technologijų ženklais: „lyg Adomas atsikąsiu Apple“, meninio vaizdo konstravimui pasitelkiami siurrealizmo poetikos elementai.
 
„Naujoji poeto knyga suskamba naujai. Eilėraščių kalba tapo mažiau ornamentuota, paprastesnė, sykiu gal ir artimesnė, jaukesnė. Regis, autorius atranda kitokį taką savo poetinės kūrybos raiškai. Anaiptol ne prastesnį. Net tada, kai kūrėjas pakelia balsą, jauti – tai ir dėl to, kad skaitytojas išgirstų.“ – Antanas Šimkus apie eilėraščių knygą „Pakėliau balsą“.
 
Vakaro metu bus galima įsigyti knygą „Pakėliau balsą“.
 
Įėjimas laisvas.