Dr. Nidos Gaidauskienės autorinė ekskursija „M. K. Čiurlionio ir S. Kymantaitės pėdsakais Vilniuje“

Tai ekskursija pėsčiomis žingeidiems, praktikuojantiems integruotą ugdymą ir ištvermingiems – per dvi valandas apeisime 3 km. maršrutą. Ekskursijoje išvysime M. K. Čiurlionio koncertų ir jo dailės ekspozicijų vietas, sužinosime, kur ir kokiomis aplinkybėmis pirmąkart sutiko savo būsimą žmoną Sofiją Kymantaitę, kur vyko aktyvūs Vilniaus lietuvių sambūriai, teatrų ir chorų repeticijos, slapti bei legalūs mokymai. Pasikalbėsime apie sceną ir kitas erdves, kuriose M. K. Čiurlionis su S. Kymantaite veikė, siekdami praturtinti savo bendruomenės kultūros gyvenimą. Šių dviejų vienas kitą pamilusių žmonių istorijos persipins su kitų žymių Lietuvą kūrusių asmenybių istorijomis, išgirsime amžininkų įdomių liudijimų.

Pradžia: prie „Vaidilos“ teatro, Jakšto g. 9, Vilnius
Pabaiga: Čiurlionio namai, Savičiaus g. 11
Trukmė: apie 2 val.

 

Ekskursija Čiurlionio namuose „Čiurlioniai pakeliui į Nepriklausomybę“

Ekskursijos trukmė: virš 1 val.

Supažindinama su Čiurlionio namų funkcijomis, namo istorija, tuo laiku vykstančia laikinąją paroda. Čiurlionio kambaryje papasakojama apie menininko buvimą Vilniuje, amžininkų atsiminimus apie kambarį. Didžiojoje salėje skaidrių pagalba papasakojama ir parodomos Vilniaus vietos bei žmonės 1908m., kurie supo Čiurlionius ir ėjo keliu į Nepriklausomybę 1918 m.

 

Ekskursija Čiurlionio namuose „Sofija ir Konstantinas Vilniuje“

Ekskursijos trukmė: virš 1 val.

Ekskursijos metu pristatoma Čiurlionio namų kūrybinė veikla, namo istorija bei tuo metu vykstanti paroda, aptariami eksponuojami objektai. Čiurlionio kambaryje papasakojama apie menininko biografiją, buvimą Vilniuje, Sofijos prisiminimus apie kambarį. Didžiojoje salėje skaidrių pagalba papasakojama ir parodomos Vilniaus vietos bei žmonės susiję su Čiurlioniais.

 

Ekskursija po Vilniaus senamiestį Čiurlionio vietomis „Čiurlionio Vilnius“

1907–1908 m. M. K. Čiurlionis su pertraukomis gyveno ir kūrė Vilniaus mieste. Čia 1906 metais buvo surengta pirmoji lietuvių dailės paroda, kuri tapo pradžia tolimesniems Mikalojaus Konstantino siekiams ilgesniam laikui įsikurti Vilniuje, „Lietuvos Širdyje“. Jau 1906 metais laiške broliui Čiurlionis pažada visus savo tolimesnius ateities darbus skirti Lietuvai. Šio pažado lydimas Čiurlionis persikeldamas į Vilnių savyje talpino, rodos, vienas kitam besipriešinančius jausmus, entuziazmą ir abejones, džiūgavimą, pasijutus tikruoju lietuvių bendruomenės nariu, ir nusivylimą savais menininko vargais toje, jo paties žodžiais tariant „dar tik besikuriančioje“ Lietuvių visuomenėje. Mikalojaus Konstantino gyvenimas Vilniuje iš tiesų buvo emociškai įvairialypis, kupinas staigmenų, netikėtumų ir, žinoma, čia prasidėjo jo didžioji gyvenimo meilės istorija. Taigi, apie visa tai ir daugiau mūsų ekskursijoje po Vilniaus senamiestį „M. K. Čiurlionio Vilnius“.

Kviečiame kartu pasivaikščioti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Vilniaus miesto vietomis, prisimenant svarbiausius jo gyvenimo įvykius.

Pradžia: Čiurlionio namai, Savičiaus g. 11
Pabaiga: Rotušės aikštė
Trukmė: apie 2 val.
Maršrutas: Savičiaus g. , Stiklių g., Dominikonų g., Liejyklos g., Vilniaus g., Pylimo g., Šv. Mikalojaus g., Arklių g., Aušros Vartų g., Rotušės a.

Ekskursijos gidė: Ona Židonytė

 

Ekskursija paspirtukais „100 minučių po Čiurlionio Vilnių“

Ekskursijos metu aplankomos vietos, susijusios su Čiurlionių buvimu Vilniuje 1907 – 1909 m.

Pradžia: Čiurlionio namai, Savičiaus g. 11
Pabaiga: Rotušės aikštė
Trukmė: 100 min.
Maršrutas: Savičiaus g. , Bokšto g., Stiklių g., Dominikonų g., Ignoto g., Liejyklos g., Vilniaus g., Gedimino pr., Jakšto g., Pylimo g., Lydos g., Šv. Mikalojaus g., Arklių g., Aušros Vartų g., Rotušės a.

Ekskursijos gidė: Ona Židonytė

 

Dėl ekskursijų galima teirautis el. p. mkc.namai@gmail.com