M. K. Čiurlionio memorialinis kambarys

1995 m. rugsėjo 22 d., minint M. K. Čiurlionio 120–ąsias gimimo metines, Vilniuje atidaryti M. K. Čiurlionio namai yra memorialinis kultūros centras, istorinis pastatas Vilniaus senamiestyje, kur 1907–1908 m. gyveno ir kūrė lietuvių tautos genijus – kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911). Kambaryje, kurį nuomojosi Čiurlionis, eksponuojamos menininko šeimos, bičiulių, bendramokslių nuotraukos, Čiurlionio laikų „C. Bechstein“ firmos pianinas. Kambario ir kitų patalpų interjeras sukurtas vadovaujantis to laikmečio baldų pavyzdžiais. Memorialinio kambario ekspoziciją taip pat papildo ir daugiakalbis Čiurlionio namų audiogidas. Gide teikiama garsinė, tekstinė ir vaizdinė informacija apie Čiurlionio muzikos ir dailės studijas, kūrybinio kelio pradžią, Čiurlionio ir Sofijos pažinties ir meilės istoriją, Wolmanų šeimą, bei jo amžininkų prisiminimus. Kitose Čiurlionio namų erdvėse eksponuojamos aukštos kokybės Čiurlionio darbų reprodukcijos, rengiamos parodos, vyksta įvairi kultūrinė, edukacinė, meninė veikla, kamerinės muzikos koncertai.

M. K. Čiurlionio memorialinis kambarys

Rengiamuose edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose ypač svarbūs kūrybingumo ugdymo ir menų vienybės aspektai, lankosi ir mokyklinio amžiaus dar nesulaukę jaunėliai, ir trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Dažni svečiai šiuose namuose yra muzikos ir meno mokyklų jaunieji talentai, čia žengiantys pirmuosius savo žingsnius didžiosios scenos link. Parodos, kurias čia galima aplankyti, atspindi dvi kryptis. Vienose jų atskleidžiama Čiurlionio aplinka, o kitose – ieškojimai, žadinamai kylantys iš Čiurlionio kūrybinio palikimo. Koncertiniai vakarai taip pat tampriai sietini su Čiurlionio paveldu ir jo siekiu matyti muziką gyva, nuolat kintančia ir svarbias dvasios įžvalgas perteikiančia kūrybos forma.

Šis idėjinis sąsajų su Čiurlionio palikimu lygmuo ypatingai aktualus rengiamose kultūros vakaronėse. Ar tai būtų knygų pristatymai, ar filmų peržiūros, ar teminiai diskusijų vakarai. Vilniaus mieste Čiurlionio namų rengiamos pažintinės ekskursijos supažindina su tomis vietomis, kuriose Čiurlionis koncertavo ir repetavo su lietuvių choru, kur vyko jo tapybos darbų parodos, kur jie drauge su Sofija Kymantaite ir kitomis lietuviškojo judėjimo asmenybėmis kūrė pagrindus ateities Lietuvos kultūrai ir valstybei. 

Čiurlionio namai glaudžiai bendradarbiauja su „M. K. Čiurlionio keliu“, kuris puoselėja Čiurlionio asmenybės ir gyvenimo pažinimą visoje Lietuvoje. Čiurlionio kelio veikloje atliekame svarbų lyderystės vaidmenį, kurdami kultūrines programas.

2018 – 2020 metais veikė ir koncertinę veiklą vykdė M. K. Čiurlionio namų choras  (plačiau). M. K. Čiurlionio namų steigėja – Vilniaus miesto savivaldybė. 

Misija:

Siekiama, kad M. K. Čiurlionio namai taptų šiuolaikiniu visuomenės, neformalaus ugdymo, švietimo ir laisvalaikio kultūros centru, idėjų kaupimo, skleidimo ir įgyvendinimo vieta, plėtojanti lavinimosi visą gyvenimą galimybes bei ugdanti visuomenės dvasinę kultūrą, organizuojant ir vykdant kultūros, mokomuosius-šviečiamuosius, socialinius, laisvalaikio ir kitokius renginius, edukacines ir sociokultūrines programas.

Veiklos tikslai:

 1. reprezentuoti Lietuvos kultūrą, skleisti informaciją apie M. K. Čiurlionio gyvenimą ir kūrybos palikimą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams;
 2. dalyvauti įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su M. K. Čiurlionio vardu ir ne tik;
 3. organizuoti bei vykdyti kultūros, mokomuosius-šviečiamuosius, socialinius, laisvalaikio renginius, edukacines ir sociokultūrines programas.

Veiklos sritys:

 • tyrinėja M. K. Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą, kaupia su juo ir jo epocha susijusią istoriografinę medžiagą;
 • renka ir platina informaciją apie šiandieninį kultūrinį gyvenimą, susijusį su M. K. Čiurlionio vardu;
 • organizuoja renginius – teminius vakarus, koncertus, mokslines konferencijas, parodas, knygų pristatymus ir kitus renginius;
 • užsiima švietimo veikla – palaiko ryšius su muzikos mokyklomis, Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus dailės akademija, skatina domėtis 20 a. pradžios lietuvių tautiniu atgimimu, lietuvių profesionaliosios dailės ir muzikos kūrėjų veikla Vilniuje;
 • vykdo kultūrines programas ir projektus kartu su Čiurlionio draugija;
 • prisideda prie M. K. Čiurlioniui skirtų jubiliejinių renginių organizavimo ir vykdymo;
 • palaiko ryšius su panašią veiklą vykdančiais kultūros centrais Lietuvoje ir užsienyje;
 • pristato M. K. Čiurlionio kūrybą užsienio šalyse: organizuoja parodas, koncertus, paskaitas.

Teikiamos mokamos paslaugos:

                 Bilietai platinami – ČIA.

 • Edukacinės programos grupei
 • Muzikinė programa – koncertas, skirtas M. K. Čiurlionio kūrybai
 • Renginio organizavimas grupei 
 • Ekskursija grupei

Teikiamų paslaugų įkainiai (atsisiųsti PDF).

Norite užsakyti renginį, koncertą, ekskursiją ar edukacinį užsiėmimą M. K. Čiurlionio namuose –  užklausą siųskite el. paštu mkc.namai@gmail.com

Lankymasis M. K. Čiurlionio namuose yra nemokamas.

Mėgstantiems savarankiškai patirti miesto dvasią, Čiurlionio namai sukūrė programėlę „Čiurlionio Vilnius“, kurią nemokamai galite atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių. Ieškokite Čiurlionis in Vilnius (plačiau). Papildykite įprastą pasivaikščiojimą Čiurlioniškomis akimirkomis, Vilniaus mieste slypinčiais istoriniais atradimais: kada, kur ir kodėl lankėsi Čiurlionis? Kaip miestas atrodė Čiurlionio akimis ir kaip atrodo dabar mūsų laikais. Ar žinojote, kad vien pagrindinėje, taip dažnai lankomoje Vilniaus gatvėje slypi trys Čiurlionio vietos? (plačiau).

Projektai:

Administracinė informacija:

Nuostatai | Struktūra 2021  2020 | Darbo užmokestis 2024 

Metinės užduotys:

20212020 | 2019

Veiklos planai:

2024 | 2023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Veiklos ataskaitos:

2023 | 2022| 2021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015