M. K. Čiurlionio namų parengti edukaciniai užsiėmimai kviečia keliauti skirtingais Sofijos ir Konstantino Čiurlionių gyvenimo etapais. Turtingas, daugiaplaniškumu ir dialogiškumu pasižymintis kūrėjų palikimas prasmingai skatins ir ugdys dalyvių smalsumą, norą pažinti Lietuvos istoriją per šių dviejų kūrybingų asmenybių prizmę.

Darbų laboratorijos, kūrybos ypatumų, stiliaus raidos ir mažiau didžiajai visuomenės daliai pažįstamų veiklos ypatybių pristatymas ne tik skatins mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, norą domėtis istorinėmis asmenybėmis, bet taip pat leis pažvelgti į jas šių dienų kontekste. 

Kokį įspūdį tada ir dabar Čiurlionio asmenybė ir jo kūryba darė jį pamačiusiems ir vis dar daro jį pažinusiems? Kokį pėdsaką istorijoje paliko Sofijos estetinės minties ir teorinės savivokos reformos bei kaip jos veikia šiandien?

M. K. Čiurlionio namų siūlomi keturi kūrėjų pažinimo spektrai – kultūros paveldo, literatūros, dailės ir muzikos – užtikrins tinkamiausios programos, atitinkančios dalyvių poreikius, pasirinkimą. Edukacinius užsiėmimus vedantys pianistas Rokas Zubovas, aktorė-režisierė Livija Krivickaitė ir smuikininkė-pedagogė Milda Pleitaitė prasmingai išpildys interesantų poreikius, atsižvelgdami į tuo laiku vyravusias tendencijas ar istorinius momentus bei pritaikydami programos turinį pagal individualius reikalavimus.

Šiuo metu M. K. Čiurlionio namuose teikiamos šios nuotolinės ir vietinės edukacinės programos:

 

I. Edukacinė programa „Meilė – pakeitusi gyvenimus. Sofija ir Konstantinas Čiurlioniai“ | Kultūros pasas

Teatralizuotą edukaciją „Meilė – pakeitusi gyvenimus. Sofija ir Konstantinas Čiurlioniai“ veda profesionali aktorė bei režisierė Livija Krivickaitė, kuri pasitelkdama profesijos subtilybes pasakoja apie Sofijos ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionių gyvenimą bei kūrybą.

Edukacijos vieta – M. K. Čiurlionio kambarys, kuriame Sofija Kymantaitė iš tiesų lankėsi, jame skleidėsi šių žmonių istorijos pradžia. Edukacijos metu mokiniai yra įtraukiami į jos eigą, kviečiami įsijausti į Sofijos ir Konstantino vaidmenis, kartu skaityti M. K. Čiurlionio laiškus ir Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės atsiminimus (plačiau).

Edukacijos pabaigoje mokiniai kviečiami dalintis mintimis bei jausmais, skatinami diskutuoti apie girdėtus istorinius faktus bei dviejų iškilių asmenybių susitikimą, kuris pakeitė jų gyvenimus. Edukacija lengvai pritaikoma skirtingoms amžiaus grupėms.

Skirta klasėms: 4-12

 

II. Edukacinė programa „Nepažintas Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės pasaulis“ (Nuotolinė paslauga)

Ši interaktyvi edukacija sausus faktus paverčia gyvybingos, įkvepiančios asmenybės veidu, o Sofija nušvinta naujoje, dar nematytoje šviesoje. Edukacijos metu kultūrinės temos atskleidžiamos, pasitelkiant istorinį kontekstą, pristatant kitus to meto šviesuomenės veikėjus, prisidėjusius prie garsiųjų „Čiurlionienės šeštadienių“ veiklos.

Tokiu būdu pateikiamas ypatingai kultūros atžvilgiu svarbus periodas Lietuvos istorijoje, lietuvių tautos vystymosi tekmė, padėjusi pirmus žingsnius nepriklausomybės link. Edukacijos pabaigoje mokiniai kviečiami dalintis mintimis bei jausmais, skatinami diskutuoti apie girdėtus istorinius faktus bei Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės gyvenimą ir kūrybą bei atrasti savo galimą indėlį, kuriant šiandienos Lietuvą (plačiau).

Skirta klasėms: 5-12
Mokinių atsiliepimai 

 

III. Edukacinė programa „M. K. Čiurlionio asmenybės universalumas“

Tai integruota programa V – XI klasių mokiniams, pristatanti M. K. Čiurlionio asmenybės universalumą, kūrybos sintezę, lietuvišką tapatumą bei kultūrinę veiklą. Susitikimo metu, atnaujintame M. K. Čiurlionio memorialiniame kambaryje, pateikiant nuotraukų, dokumentų ir laiškų pavyzdžius, mokiniai supažindinami su M. K. Čiurlionio namų veikla, pristatomas genijaus gyvenimo tarpsnis Vilniuje (1907-1908 m.), aptariami esminiai kūrėjo gyvenimo įvykiai, biografiniai faktai.

Nagrinėjamas Čiurlionio kaip asmenybės universalumas: koks buvo Čiurlionis, kur jis gyveno ir mokėsi, kaip tapo tokiu garsiu menininku, kas skatino savo kūrybą ir veiklą skirti Lietuvai? Edukacijos pabaigoje – pokalbis „Kaip tapti asmenybe“ arba kūrybinė užduotis: iliustruoto atvirlaiškio „Ateičiai“ kūrimas. Edukacija siekiama integruoti ir paplidyti mokykloje dėstomas muzikos, dailės, literatūros, istorijos žinias.

Skirta klasėms: 5-12

Edukacines programas „Meilė – pakeitusi gyvenimus. Sofija ir Konstantinas Čiurlioniai“, „Nepažintas Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės pasaulis“ ir „M. K. Čiurlionio asmenybės universalumas“ kuruoja profesionali aktorė, režisierė Livija Krivickaitė, kuri pasitelkdama profesijos subtilybes kuria performatyvius pasakojimus, kurie skatina mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, norą domėtis istorinėmis asmenybėmis bei jų darbais.


IV. Meninė–edukacinė programa „Čiurlionio muzikos pasaulis“ 

Pagrindinis meninės–edukacinės programos „Čiurlionio muzikos pasaulis“ tikslas – suprantamai, patraukliai ir paveikiai supažindinti moksleivius su M. K. Čiurlionio kūryba ir asmenybe. Čiurlionis iki šių dienų išlieka labiausiai pasaulyje pripažintu Lietuvos kūrėju, asmenybe, kuri savo kūryba ir esybe paliko nepaprastai gilų įspaudą visoje Lietuvos kultūros raidoje bei lietuviškoje tautinėje savimonėje.

Į muzikinę paskaitą–koncertą „Čiurlionio muzikos pasaulis“ istoriniuose M. K. Čiurlionio namuose kviečia pianistas, didžiojo Lietuvos genijaus proanūkis, Rokas Zubovas. Derindamas pasakojimą ir skambindamas Čiurlionio fortepijoninius kūrinius, pianistas pristato pagrindinius kūrėjo įkvėpimo šaltinius, kurie nuspalvina visą jo muzikinę ir dailės kūrybą, padeda suprasti jo muzikos ir dailės kūrinių kalbą ir simboliką, atskleidžia muzikos ir dailės bendrystės aspektus. Paskaitos–koncerto pabaigoje moksleiviai kviečiami atsakyti į klausimus, susijusius su girdėtais ir aptartais Čiurlionio kūriniais bei istoriniais faktais, o teisingai atsakiusiųjų laukia čiurlioniški prizai.

Skirta klasėms: 5-12
Mokinių atsiliepimai

Ši edukacinė paslauga gali būti teikiama ir nuotoliniu būdu – „M. K. Čiurlionio muzikos pasaulis ekrane“.


V. Edukacinė programa „Svečiuose pas Čiurlionį“| Kultūros pasas

Besisvečiuodami jaukiuose ir istorinę praeitį menančiuose M.K. Čiurlionio namuose moksleiviai susipažins su kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio vaikyste, kuri, kaip ir kiekvieno vaiko, buvo kupina nuotykių ir gražių potyrių. Skaitydami artimųjų prisiminimus ir žiūrėdami išlikusias šeimos nuotraukas, pažinsime menininko šeimą ir jį supusią aplinką, o atsidūrę 1908 metų atmosfera alsuojančiame M. K. Čiurlionio kambaryje, naudodami piešimo priemones, moksleiviai turės galimybę patys tapti kūrėjais ir savo mintis bei įspūdžius perkelti į improvizuotą paveikslą. Mokiniams bus suteikta informacija pasakojimo forma – pristatant eksponatus, paveikslus, juos kartu analizuojant ir vėliau pakviečiant vaikus paišyti.

Edukacinėje programoje „Svečiuose pas Čiurlionį“ – pateikiama edukacinė medžiaga aprėpianti dailės, muzikos, ir literatūros sritis. Autentiški pasakojimai naudojami siekiant psichologiniu aspektu atskleisti menininko  asmenybės savitumą, kūrybiškumo ir raiškos galias. Apsilankymas memorialinėje kultūros vietoje stiprins moksleivių istorijos žinias, prisidės prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, ugdys kultūrinį sąmoningumą. Įkvėpti menininko kūrybos ir asmenybės pažinimo moksleiviai bus atviresni platesniam ir kritiškesniam mąstymui siekiant kultūros pažinimo.

Ši edukacinė paslauga gali būti teikiama ir nuotoliniu būdu

Skirta klasėms: 1-2
Paslaugos užsakymas

VI. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams skirta edukacinėkūrybinė programa Šiandien karaliai mums pasakas seka

Programa supažindins su kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio vaikyste, kuri, kaip ir kiekvieno vaiko, buvo kupina nuotykių ir gražių potyrių. Skaitydami artimųjų prisiminimus ir žiūrėdami išlikusias šeimos nuotraukas, pažinsime menininko šeimą ir jį supusią aplinką. Susipažinsime su Kastuko broliais ir sesėmis, kuriems jis visą gyvenimą buvo sektinu pavyzdžiu ir jų globėju. Keliausime po padavimais apipintą miestą Druskininkus, kuriame prabėgo Čiurlionio vaikystės metai. Sužinosime, kas veikė Čiurlionio asmenybės formavimąsi, kas ugdė ir puoselėjo kūrėjo meninius gabumus.

Kūrybinėje programos dalyje kiekvienas vaikas galės tapti savo šiandieninės pasakos kūrėju. Atsidūrę 1908 metų atmosfera alsuojančiame Čiurlionio kambaryje, naudodami piešimo priemones, vaikai turės galimybė pasinerti į spalvų ir fantazijų pasaulį.

Skirta klasėms: 1-2
Būtina išankstinė registracija tel. +370 646 53 503 arba el. paštu mkc.namai@gmail.com

Edukacines programas „Svečiuose pas Čiurlionį“ ir „Šiandien karaliai mums pasakas seka“ kuruoja knygos „Šiandien karaliai mums pasakas seka“ autorė ir meninio-edukacinio projekto „Susitikimai su Čiurlioniu“ kuratorė, smuikininkė-pedagogė Milda Pleitaitė.


SVARBU: Atkreipiame dėmesį, kad Kultūros pasas administruojamas, paslaugos rezervuojamos ir užsakomos per švietimo sistemą www.kulturospasas.lt, apmokėjimai atliekami pagal sistemoje esančius užsakymo duomenis. Dėl papildomos informacijos ar laiko rezervavimo taip pat galima kreiptis el. paštu mkc.namai@gmail.com

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas (plačiau). Kultūros pasą iniciavo ir įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.


Teikiamų paslaugų įkainiai (atsisiųsti PDF).


Kviečiame palikti atsiliepimą apie edukaciją, kurioje dalyvavote. 
Užpildykite formą – ČIA.

 

KITOS EDUKACINIO POBŪDŽIO VEIKLOS:

Protmūšis „Pažink Čiurlionį!“ 

Interaktyvus, nuotaikingas, intelektualus komandinis žaidimas-protmūšis „Pažink Čiurlionį!“ kviečiantis jos dalyvius pasivaikščioti po Čiurlionio Vilnių. Protmūšis orientuotas į žinių plėtrą ir bendradarbiavimo lavinimą. Jo metu mokiniai įvertins savo žinias Čiurlionistikos srityje. Protmūšio vedėja ir sudarytoja jaunoji režisierė, aktorė, M. K. Čiurlionio namų edukatorė Livija Krivickaitė pažada, kad protmūšio dalyvių lauks įvairūs siurprizai, netikėtumai, nuotaikingi klausimai bei linksma atmosfera.

Užsiėmimas skirtas: 9-10
Užsiėmimo trukmė: 60 min.
Daugiau informacijos tel. +370 646 53 503 arba el. paštu mkc.namai@gmail.com


Muzikinė programa – koncertas, skirtas M. K. Čiurlionio kūrybai pristatyti

Jaukioje Čiurlionio namų 40 vietų salėje įsigilinkite į Čiurlionio kūrybą, klausydamiesi jo fortepijoninės muzikos ir sužinodami apie kūrėjo gyvenimo aplinkybes bei kūrybos bruožus. Koncerto metu galima ir jo tapybos darbų prezentacija ekrane.

Muzikinę programą veda pianistas Rokas Zubovas.
Paslauga galima šiomis kalbomis: LT, ENG, RU, PL.
Valandos apimties koncerto-pasakojimo kaina: 200 eurų.
Daugiau informacijos tel. +370 646 53 503 arba el. paštu mkc.namai@gmail.com


SAVARANKIŠKAM MOKYMUISI PRITAIKYTAS M. K. ČIURLIONIO NAMŲ TURINYS:

EDUKACINĖ LAIDA „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“

2021 metų kovo-rugsėjo mėnesiais M. K. Čiurlionio namų „YouTube“ kanale žiūrovams pristatyta trisdešimties epizodų muzikinė-edukacinė laida „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“, kviečianti detaliau įsigilinti į dinamišką ir spalvingą M. K. Čiurlionio kūrybos pasaulį.

Šių muzikinių susitikimų forma Čiurlionio namai Vilniuje siekia papildyti ir praplėsti Čiurlionio kūrybos pažinimo spektrą, sukuriant patrauklų informacijos pateikimo formatą, kuriuo savarankiškai naudotis ar į atitinkamus mokymosi procesus įtraukti galėtų ir nuotoliniu būdu dirbantys muzikos pedagogai, ir moksleiviai, ir Čiurlionio muzikos mylėtojai.

Edukacinės vaizdo pamokos kviečia keliauti skirtingais M. K. Čiurlionio gyvenimo etapais, pristato turtingą kūrėjo muzikos kūrinių laboratoriją, kūrybos ypatumus ir stiliaus raidą. Čia plačiai praskleidžiama Čiurlionio kūryboje vyravusi lietuviškoji programa, pristatomas kūrėjo savitumas, jo santykis su supančiu pasauliu ir tvėrėju, laipsniškai nubrėžiama nutolimo nuo romantiškosios tradicijos trajektorija ir kiti svarbūs Čiurlionio kūrybos laboratorijos aspektai.

Pianistas Rokas Zubovas šiuose trumpuose Čiurlionio namų „YouTube“ kanalui kurtuose epizoduose dalinasi savo įžvalgomis apie Čiurlionio kūrybą, menininko gyvenimo aplinkybes, laikmetį ir skambina savo prosenelio fortepijoninius kūrinius.

Laidos epizodų kalba – lietuvių (su angliškais subtitrais).
Laidos grojaraščio nuoroda – ČIA.
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba


Čiurlionio namai | audiogidas

Čiurlionio namai gyvuoja tame pačiame name, kuriame, apsisprendęs apsigyventi Vilniuje, kambarį 1907 metų rudenį išsinuomojo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Čiurlionio namų gidas sukurtas tam, kad papildytų jūsų apsilankymą memorialinime M. K. Čiurlionio kambaryje. Jis išsamiai pristatyto M. K. Čiurlionio gyvenimą Vilniuje. Gide galima rasti garsinę, tekstinę ir vaizdinę informaciją apie Čiurlionio muzikos ir dailės studijas – kūrybinio kelio pradžią, Čiurlionio ir Sofijos pažinties ir meilės istoriją, Wolmanų šeimą, pažįstamų albumą bei išgirsti jo amžininkų prisiminimus.

Čiurlionio namų gido turinys galimas šiomis kalbomis: LT, EN, RU, PL, DE.
Projektas iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros tarybos.


Čiurlionių meilė | audiogidas

Susipažindina su viena gražiausių Lietuvos meilės istorijų, nenusakoma dviejų sielų Sofijos ir Konstantino draugyste, kuri netikėtai nutrūko, tačiau niekada nesibaigė. Juk būtent kambaryje, kurį apsisprendęs apsigyventi Vilniuje, 1907 metų rudenį išsinuomojo Čiurlionis, vyko Sofijos ir Konstantino pasimatymai. 

Šiandien šis kambarys, tai memorialinė vieta M. K. Čiurlionio namuose. Paklausykite 1908-1909 metais rašytų Konstantino meilės laiškų Sofijai. Jie padeda geriau pažinti ne tik biografijos įvykius, bet ir be galo jautrią, grožio išsiilgusią menininko sielą. Šiandien šie laiškai laikomi šio žanro palikimo „aukso fondo“ dalimi.

Sofijos ir Konstantino laiškų ištraukas įgarsina aktoriai Vaiva Kvedaravičiūtė ir Kristupas Biržietis.

Čiurlionių meilė gido turinys galimas šiomis kalbomis: LT, EN.