NAUJA: Edukacinė programa ,,Meilė – pakeitusi gyvenimus. Sofija ir Konstantinas Čiurlioniai“ | Kultūros pasas

Teatralizuotą edukaciją „Meilė – pakeitusi gyvenimus. Sofija ir Konstantinas Čiurlioniai“ veda profesionali aktorė bei režisierė Livija Krivickaitė, kuri pasitelkdama profesijos subtilybes pasakoja apie Sofijos ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionių gyvenimą bei kūrybą. Edukacijos vieta – M. K. Čiurlionio kambarys, kuriame Sofija Kymantaitė iš tiesų lankėsi, jame skleidėsi šių žmonių istorijos pradžia. Edukacijos metu mokiniai yra įtraukiami į jos eigą, kviečiami įsijausti į Sofijos ir Konstantino vaidmenis, kartu skaityti M. K. Čiurlionio laiškus ir Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės atsiminimus (plačiau). Edukacijos pabaigoje mokiniai kviečiami dalintis mintimis bei jausmais, skatinami diskutuoti apie girdėtus istorinius faktus bei dviejų iškilių asmenybių susitikimą, kuris pakeitė jų gyvenimus. Edukacija lengvai pritaikoma skirtingoms amžiaus grupėms.

Skirta klasėms: 4-12
Paslaugos užsakymas

II. Edukacinė programa „Nepažintas Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės pasaulis“ (Nuotolinė paslauga) | Kultūros  pasas

Ši interaktyvi edukacija sausus faktus paverčia gyvybingos, įkvepiančios asmenybės veidu, o Sofija nušvinta naujoje, dar nematytoje šviesoje. Edukacijos metu kultūrinės temos atskleidžiamos, pasitelkiant istorinį kontekstą, pristatant kitus to meto šviesuomenės veikėjus, prisidėjusius prie garsiųjų „Čiurlionienės šeštadienių“ veiklos.

Tokiu būdu pateikiamas ypatingai kultūros atžvilgiu svarbus periodas Lietuvos istorijoje, lietuvių tautos vystymosi tekmė, padėjusi pirmus žingsnius nepriklausomybės link. Edukacijos pabaigoje mokiniai kviečiami dalintis mintimis bei jausmais, skatinami diskutuoti apie girdėtus istorinius faktus bei Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės gyvenimą ir kūrybą bei atrasti savo galimą indėlį, kuriant šiandienos Lietuvą (plačiau).

Skirta klasėms: 5-12
Paslaugos užsakymas
Mokinių atsiliepimai 

III. Edukacinė programa „M. K. Čiurlionio asmenybės universalumas“

Tai integruota programa V – XI klasių mokiniams, pristatanti M. K. Čiurlionio asmenybės universalumą, kūrybos sintezę, lietuvišką tapatumą bei kultūrinę veiklą. Susitikimo metu, atnaujintame M. K. Čiurlionio memorialiniame kambaryje, pateikiant nuotraukų, dokumentų ir laiškų pavyzdžius, mokiniai supažindinami su M. K. Čiurlionio namų veikla, pristatomas genijaus gyvenimo tarpsnis Vilniuje (1907-1908 m.), aptariami esminiai kūrėjo gyvenimo įvykiai, biografiniai faktai. Nagrinėjamas Čiurlionio kaip asmenybės universalumas: koks buvo Čiurlionis, kur jis gyveno ir mokėsi, kaip tapo tokiu garsiu menininku, kas skatino savo kūrybą ir veiklą skirti Lietuvai?

Edukacijos pabaigoje – pokalbis „Kaip tapti asmenybe“ arba kūrybinė užduotis: iliustruoto atvirlaiškio „Ateičiai“ kūrimas. Edukacija siekiama integruoti ir paplidyti mokykloje dėstomas muzikos, dailės, literatūros, istorijos žinias.

Teatralizuotą paskaitą–edukaciją „Nepažintas Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės pasaulis“ ir nuotolinę edukacinę programą „M. K. Čiurlionio asmenybės universalumas kuruoja profesionali aktorė, režisierė Livija Krivickaitė, kuri pasitelkdama profesijos subtilybes kuria performatyvius pasakojimus, kurie skatina mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, norą domėtis istorinėmis asmenybėmis bei jų darbais.

IV. Meninė–edukacinė programa „Čiurlionio muzikos pasaulis“ | Kultūros pasas

Pagrindinis meninės–edukacinės programos „Čiurlionio muzikos pasaulis“ tikslas – suprantamai, patraukliai ir paveikiai supažindinti 5 – 12 klasių moksleivius su M. K. Čiurlionio kūryba ir asmenybe. Čiurlionis iki šių dienų išlieka labiausiai pasaulyje pripažintu Lietuvos kūrėju, asmenybe, kuri savo kūryba ir esybe paliko nepaprastai gilų įspaudą visoje Lietuvos kultūros raidoje bei lietuviškoje tautinėje savimonėje.

Į muzikinę paskaitą–koncertą „Čiurlionio muzikos pasaulis“ istoriniuose M. K. Čiurlionio namuose kviečia pianistas, didžiojo Lietuvos genijaus proanūkis, Rokas Zubovas. Derindamas pasakojimą ir skambindamas Čiurlionio fortepijoninius kūrinius, pianistas pristato pagrindinius kūrėjo įkvėpimo šaltinius, kurie nuspalvina visą jo muzikinę ir dailės kūrybą, padeda suprasti jo muzikos ir dailės kūrinių kalbą ir simboliką, atskleidžia muzikos ir dailės bendrystės aspektus. Paskaitos–koncerto pabaigoje moksleiviai kviečiami atsakyti į klausimus, susijusius su girdėtais ir aptartais Čiurlionio kūriniais bei istoriniais faktais, o teisingai atsakiusiųjų laukia čiurlioniški prizai.

Ši edukacinė paslauga gali būti teikiama ir nuotoliniu būdu – „M. K. Čiurlionio muzikos pasaulis ekrane“

Paslaugos užsakymas
Mokinių atsiliepimai

V. Edukacinė programa „Svečiuose pas Čiurlionį“ | Kultūros pasas

Besisvečiuodami jaukiuose ir istorinę praeitį menančiuose M.K. Čiurlionio namuose moksleiviai susipažins su kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio vaikyste, kuri, kaip ir kiekvieno vaiko, buvo kupina nuotykių ir gražių potyrių. Skaitydami artimųjų prisiminimus ir žiūrėdami išlikusias šeimos nuotraukas, pažinsime menininko šeimą ir jį supusią aplinką, o atsidūrę 1908 metų atmosfera alsuojančiame M. K. Čiurlionio kambaryje, naudodami piešimo priemones, moksleiviai turės galimybę patys tapti kūrėjais ir savo mintis bei įspūdžius perkelti į improvizuotą paveikslą. Mokiniams bus suteikta informacija pasakojimo forma – pristatant eksponatus, paveikslus, juos kartu analizuojant ir vėliau pakviečiant vaikus paišyti.

Edukacinėje programoje „Svečiuose pas Čiurlionį“ – pateikiama edukacinė medžiaga aprėpianti dailės, muzikos, ir literatūros sritis. Autentiški pasakojimai naudojami siekiant psichologiniu aspektu atskleisti menininko  asmenybės savitumą, kūrybiškumo ir raiškos galias. Apsilankymas memorialinėje kultūros vietoje stiprins moksleivių istorijos žinias, prisidės prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, ugdys kultūrinį sąmoningumą. Įkvėpti menininko kūrybos ir asmenybės pažinimo moksleiviai bus atviresni platesniam ir kritiškesniam mąstymui siekiant kultūros pažinimo.

Ši edukacinė paslauga gali būti teikiama ir nuotoliniu būdu

Skirta klasėms: 1-2
Užsiėmimą veda Milda Pleitaitė
Paslaugos užsakymas

SVARBU: Atkreipiame dėmesį, kad Kultūros pasas administruojamas, paslaugos rezervuojamos ir užsakomos per švietimo sistemą www.kulturospasas.lt, apmokėjimai atliekami pagal sistemoje esančius užsakymo duomenis. Dėl papildomos informacijos ar laiko rezervavimo taip pat galima kreiptis el. paštu mkc.namai@gmail.com

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas (plačiau). Kultūros pasą iniciavo ir įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

VI. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams skirta edukacinėkūrybinė programa Šiandien karaliai mums pasakas seka

Programa supažindins su kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio vaikyste, kuri, kaip ir kiekvieno vaiko, buvo kupina nuotykių ir gražių potyrių. Skaitydami artimųjų prisiminimus ir žiūrėdami išlikusias šeimos nuotraukas, pažinsime menininko šeimą ir jį supusią aplinką. Susipažinsime su Kastuko broliais ir sesėmis, kuriems jis visą gyvenimą buvo sektinu pavyzdžiu ir jų globėju. Keliausime po padavimais apipintą miestą Druskininkus, kuriame prabėgo Čiurlionio vaikystės metai. Sužinosime, kas veikė Čiurlionio asmenybės formavimąsi, kas ugdė ir puoselėjo kūrėjo meninius gabumus.

Kūrybinėje programos dalyje kiekvienas vaikas galės tapti savo šiandieninės pasakos kūrėju. Atsidūrę 1908 metų atmosfera alsuojančiame Čiurlionio kambaryje, naudodami piešimo priemones, vaikai turės galimybė pasinerti į spalvų ir fantazijų pasaulį.

 Edukaciją veda Milda PleitaitėBūtina išankstinė registracija tel. +370 646 53 503 arba el. paštu mkc.namai@gmail.com

Teikiamų paslaugų įkainiai (atsisiųsti PDF).

Kviečiame palikti atsiliepimą apie edukaciją, kurioje dalyvavote. 
Užpildykite formą – ČIA.

 

KITOS EDUKACINIO POBŪDŽIO VEIKLOS

Protmūšis „Pažink Čiurlionį!“ 

Interaktyvus, nuotaikingas, intelektualus komandinis žaidimas-protmūšis „Pažink Čiurlionį!“ kviečiantis jos dalyvius pasivaikščioti po Čiurlionio Vilnių. Protmūšis orientuotas į žinių plėtrą ir bendradarbiavimo lavinimą. Jo metu mokiniai įvertins savo žinias Čiurlionistikos srityje.

Protmūšio vedėja ir sudarytoja jaunoji režisierė, aktorė, M. K. Čiurlionio namų edukatorė Livija Krivickaitė pažada, kad protmūšio dalyvių lauks įvairūs siurprizai, netikėtumai, nuotaikingi klausimai bei linksma atmosfera.

Užsiėmimas skirtas: 9-10 klasių mokiniams; Užsiėmimo trukmė: 60 min. Daugiau informacijos tel. +370 646 53 503 arba el. paštu mkc.namai@gmail.com

Muzikinė programa – koncertas, skirtas M. K. Čiurlionio kūrybai pristatyti

Jaukioje Čiurlionio namų 40 vietų salėje įsigilinkite į Čiurlionio kūrybą, klausydamiesi jo fortepijoninės muzikos ir sužinodami apie kūrėjo gyvenimo aplinkybes bei kūrybos bruožus. Koncerto metu galima ir jo tapybos darbų prezentacija ekrane.

Muzikinę programą veda pianistas Rokas Zubovas.
Paslauga galima šiomis kalbomis: LT, ENG, RU, PL.
Valandos apimties koncerto-pasakojimo kaina nuo 150 eurų.
Daugiau informacijos tel. +370 646 53 503 arba el. paštu mkc.namai@gmail.com

 

EDUKACINĖ LAIDA „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“

2021 metų kovo-rugsėjo mėnesiais M. K. Čiurlionio namų „YouTube“ kanale žiūrovams pristatyta trisdešimties epizodų muzikinė-edukacinė laida „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“, kviečianti detaliau įsigilinti į dinamišką ir spalvingą M. K. Čiurlionio kūrybos pasaulį.

Šių muzikinių susitikimų forma Čiurlionio namai Vilniuje siekia papildyti ir praplėsti Čiurlionio kūrybos pažinimo spektrą, sukuriant patrauklų informacijos pateikimo formatą, kuriuo savarankiškai naudotis ar į atitinkamus mokymosi procesus įtraukti galėtų ir nuotoliniu būdu dirbantys muzikos pedagogai, ir moksleiviai, ir Čiurlionio muzikos mylėtojai.

Edukacinės vaizdo pamokos kviečia keliauti skirtingais M. K. Čiurlionio gyvenimo etapais, pristato turtingą kūrėjo muzikos kūrinių laboratoriją, kūrybos ypatumus ir stiliaus raidą. Čia plačiai praskleidžiama Čiurlionio kūryboje vyravusi lietuviškoji programa, pristatomas kūrėjo savitumas, jo santykis su supančiu pasauliu ir tvėrėju, laipsniškai nubrėžiama nutolimo nuo romantiškosios tradicijos trajektorija ir kiti svarbūs Čiurlionio kūrybos laboratorijos aspektai.

Pianistas Rokas Zubovas šiose trumpuose Čiurlionio namų „YouTube“ kanalui kurtuose epizoduose dalinasi savo įžvalgomis apie Čiurlionio kūrybą, menininko gyvenimo aplinkybes, laikmetį ir skambina savo prosenelio fortepijoninius kūrinius.

Edukacinė laida pritaikyta savarankiškam mokymuisi.
Laidos epizodų kalba – lietuvių (su angliškais subtitrai).
Laidos grojaraščio nuoroda – ČIA.
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba