Edukacinė programa „Nepažintas Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės pasaulis“ (Nuotolinė paslauga) | Kultūros  pasas

Teatralizuotą paskaitą–edukaciją „Nepažintas Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės pasaulis“ kuruoja profesionali aktorė bei režisierė Livija Krivickaitė, kuri pasitelkdama profesijos subtilybes pasakoja apie Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės gyvenimą, o pristatant kūrybą – įsijaučia į pačios Sofijos vaidmenį, taip kurdama performatyvų pasakojimą, kuris skatina mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, norą domėtis istorinėmis asmenybėmis bei jų darbais (plačiau).

Ši interaktyvi edukacija sausus faktus paverčia gyvybingos, įkvepiančios asmenybės veidu, o Sofija nušvinta naujoje, dar nematytoje šviesoje. Edukacijos metu kultūrinės temos atskleidžiamos, pasitelkiant istorinį kontekstą, pristatant kitus to meto šviesuomenės veikėjus, prisidėjusius prie garsiųjų „Čiurlionienės šeštadienių“ veiklos. Tokiu būdu pateikiamas ypatingai kultūros atžvilgiu svarbus periodas Lietuvos istorijoje, lietuvių tautos vystymosi tekmė, padėjusi pirmus žingsnius nepriklausomybės link. Edukacijos pabaigoje mokiniai kviečiami dalintis mintimis bei jausmais, skatinami diskutuoti apie girdėtus istorinius faktus bei Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės gyvenimą ir kūrybą bei atrasti savo galimą indėlį, kuriant šiandienos Lietuvą.

 

Meninė–edukacinė programa „Čiurlionio muzikos pasaulis“ | Kultūros pasas

Pagrindinis meninės–edukacinės programos „Čiurlionio muzikos pasaulis“ tikslas – suprantamai, patraukliai ir paveikiai supažindinti 5 – 12 klasių moksleivius su M. K. Čiurlionio kūryba ir asmenybe. Čiurlionis iki šių dienų išlieka labiausiai pasaulyje pripažintu Lietuvos kūrėju, asmenybe, kuri savo kūryba ir esybe paliko nepaprastai gilų įspaudą visoje Lietuvos kultūros raidoje bei lietuviškoje tautinėje savimonėje.

Į muzikinę paskaitą–koncertą „Čiurlionio muzikos pasaulis“ istoriniuose M. K. Čiurlionio namuose kviečia pianistas, didžiojo Lietuvos genijaus proanūkis, Rokas Zubovas. Derindamas pasakojimą ir skambindamas Čiurlionio fortepijoninius kūrinius, pianistas pristato pagrindinius kūrėjo įkvėpimo šaltinius, kurie nuspalvina visą jo muzikinę ir dailės kūrybą, padeda suprasti jo muzikos ir dailės kūrinių kalbą ir simboliką, atskleidžia muzikos ir dailės bendrystės aspektus. Paskaitos–koncerto pabaigoje moksleiviai kviečiami atsakyti į klausimus, susijusius su girdėtais ir aptartais Čiurlionio kūriniais bei istoriniais faktais, o teisingai atsakiusiųjų laukia čiurlioniški prizai.

 

Edukacinė programa „Svečiuose pas Čiurlionį“ | Kultūros pasas

Besisvečiuodami jaukiuose ir istorinę praeitį menančiuose M.K. Čiurlionio namuose moksleiviai susipažins su kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio vaikyste, kuri, kaip ir kiekvieno vaiko, buvo kupina nuotykių ir gražių potyrių. Skaitydami artimųjų prisiminimus ir žiūrėdami išlikusias šeimos nuotraukas, pažinsime menininko šeimą ir jį supusią aplinką, o atsidūrę 1908 metų atmosfera alsuojančiame M. K. Čiurlionio kambaryje, naudodami piešimo priemones, moksleiviai turės galimybę patys tapti kūrėjais ir savo mintis bei įspūdžius perkelti į improvizuotą paveikslą. Mokiniams bus suteikta informacija pasakojimo forma – pristatant eksponatus, paveikslus, juos kartu analizuojant ir vėliau pakviečiant vaikus paišyti.

Edukacinėje programoje „Svečiuose pas Čiurlionį“ – pateikiama edukacinė medžiaga aprėpianti dailės, muzikos, ir literatūros sritis. Autentiški pasakojimai naudojami siekiant psichologiniu aspektu atskleisti menininko  asmenybės savitumą, kūrybiškumo ir raiškos galias. Apsilankymas memorialinėje kultūros vietoje stiprins moksleivių istorijos žinias, prisidės prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, ugdys kultūrinį sąmoningumą. Įkvėpti menininko kūrybos ir asmenybės pažinimo moksleiviai bus atviresni platesniam ir kritiškesniam mąstymui siekiant kultūros pažinimo.

 

SVARBU: Atkreipiame dėmesį, kad Kultūros pasas administruojamas per švietimo sistemą www.kulturospasas.lt, rezervacijos ir užsakymai vyksta per sistemą bei apmokėjimai atliekami pagal sistemoje esamus duomenis dėl užsakymų.

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas (plačiau). Kultūros pasą iniciavo ir įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams skirta edukacinėkūrybinė programa
Šiandien karaliai mums pasakas seka

Programa supažindins su kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio vaikyste, kuri, kaip ir kiekvieno vaiko, buvo kupina nuotykių ir gražių potyrių. Skaitydami artimųjų prisiminimus ir žiūrėdami išlikusias šeimos nuotraukas, pažinsime menininko šeimą ir jį supusią aplinką. Susipažinsime su Kastuko broliais ir sesėmis, kuriems jis visą gyvenimą buvo sektinu pavyzdžiu ir jų globėju. Keliausime po padavimais apipintą miestą Druskininkus, kuriame prabėgo Čiurlionio vaikystės metai. Sužinosime, kas veikė Čiurlionio asmenybės formavimąsi, kas ugdė ir puoselėjo kūrėjo meninius gabumus.

Kūrybinėje programos dalyje kiekvienas vaikas galės tapti savo šiandieninės pasakos kūrėju. Atsidūrę 1908 metų atmosfera alsuojančiame Čiurlionio kambaryje, naudodami piešimo priemones, vaikai turės galimybė pasinerti į spalvų ir fantazijų pasaulį.

 
Užsiėmimai grupėms vyksta pirmadieniais–penktadieniais 10–13 val. Edukaciją veda Milda Pleitaitė
Būtina išankstinė registracija tel. 864653503 arba el. paštu mkc.namai@gmail.com