Pristatome naują nuotolinę edukacinę programą „Nepažintas Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pasaulis“, kuri šiais metais buvo patvirtinta Kultūros paso ekspertų komisijos ir įtraukta į bendrą Kultūros paso paslaugų rinkinį.

„Nepažintas Sofijos Kymantaitės–Čiurlionienės pasaulis“ – tai teatralizuota paskaita-edukacija, kurią kuruoja profesionali aktorė bei režisierė Livija Krivickaitė. Aktorė pasitelkdama profesijos subtilybes pasakoja apie Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės gyvenimą, o pristatant kūrybą – įsijaučia į pačios Sofijos vaidmenį, taip kurdama performatyvų pasakojimą, kuris skatina mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, norą domėtis istorinėmis asmenybėmis bei jų darbais.

Ši interaktyvi edukacija sausus faktus paverčia gyvybingos, įkvepiančios asmenybės veidu, o Sofija nušvinta naujoje, dar nematytoje šviesoje. Edukacijos metu kultūrinės temos atskleidžiamos, pasitelkiant istorinį kontekstą, pristatant kitus to meto šviesuomenės veikėjus, prisidėjusius prie garsiųjų „Čiurlionienės šeštadienių“ veiklos. Tokiu būdu pateikiamas ypatingai kultūros atžvilgiu svarbus periodas Lietuvos istorijoje, lietuvių tautos vystymosi tekmė, padėjusi pirmus žingsnius nepriklausomybės link. Edukacijos pabaigoje mokiniai kviečiami dalintis mintimis bei jausmais, skatinami diskutuoti apie girdėtus istorinius faktus bei Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės gyvenimą ir kūrybą bei atrasti savo galimą indėlį, kuriant šiandienos Lietuvą.

Pagrindinis meninės-edukacinės programos „Nepažintas Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pasaulis“ tikslas – suprantamai ir paveikiai supažindinti 5 – 12 klasių moksleivius su Sofijos gyvenimu, kūryba ir asmenybe. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė iki šių dienų išlieka bene ryškiausia XX a. Lietuvos moterimi, kūrėja, kurios gyvenimas bei veiklą Lietuvos kultūros raidoje paliko ryškų indėlį. Sofija buvo ne tik rašytoja ar lietuvių kalbos puoselėtoja, ji reformavo estetinės minties ir teorinės savivokos nuostatas, buvo pirmoji lietuvė moteris, dalyvavusi Tautų sąjungos posėdžiuose bei tarptautiniuose moterų suvažiavimuose, buvo aktyvi feministė bei kovotoja už moterų teises. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė taip pat pasižymėjo kaip humanistė, altruistė – karo metais finansiškai rėmė nepasiturinčias šeimas bei prisidėjo prie žydų tautos gelbėjimo, todėl šie ryškūs jos gyvenimo fragmentai kuria stiprios, nepriklausomos moters portretą. Siekiant, kad programa atitiktų šiuolaikinio jaunuolio poreikius, joje pateikiami faktai ar kūriniai pritaikomi kiekvienam moksleivių amžiaus tarpsniui. Taip pat pagal mokinių amžių pasirenkami ir Sofijos gyvenimo etapai, biografijos aspektai bei istorinės aplinkybės.

Režisierė, aktorė Livija Krivickaitė

Meninę–edukacinę programą „Nepažintas Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pasaulis“ veda profesionali „Taško teatro“ aktorė bei režisierė Livija Krivickaitė, bakalauro bei magistro studijas baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Pedagoginę veiklą Livija vykdo jau kelerius metus. Turi patirties dirbant su įvairiomis amžiaus grupėmis, specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis. „Taško teatre“ su į Kultūros paso programą įtrauktu spektakliu patyčių tematika „Tu arba tave“ yra apkeliavusi ne vieną dešimtį Lietuvos mokyklų, kuriose kuruoja diskusijas patyčių, smurto, nelygybės tematika, edukuoja apie galimus pagalbos šaltinius susidūrus su minėtomis problemomis. Nuo 2019 metų yra viena pagrindinių M. K. Čiurlionio fondo edukatorių, vykdant Kultūros paso programą „Augame su M. K. Čiurlioniu“, kurioje mokiniai supažindinami su iškiliausio lietuvių menininko M. K. Čiurlionio gyvenimu bei kūryba.

SVARBU: Šią paslaugą galite rezervutoti / užsakyti tik Kultūros paso svetainėje (nuoroda)

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas (plačiau).

Kultūros pasą iniciavo ir įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us:

Facebook | Instragram | Youtube | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

Dvi Čiurlionio namų edukacinės programos įtrauktos į Kultūros pasą