2020 01 13 - 2020 02 28
10:00 - 16:00


Š. m. sausio 13 d. (pirmadienį) 18 val. M. K. Čiurlionio namai pristato klubo „Penktadienis 13“ kūrybos parodą „M. K. Čiurlionis – pirmasis lietuvių kosmonautas“.

Šis klubo „Penktadienis 13“ projektas skirtas kūrybinių ryšių su kosmosu tyrinėjimams. Šiuolaikiniai kosmonautikos pasiekimai ir mažai tyrinėta M. K. Čiurlionio kosminės veiklos sritis, traukia klubo narių mintis.

Atspirties taškas

Per radiją išgirsta mintis, jog kosmoso vaizdai, planetų išdėstymas, žvaigždynų ūkai pavaizduoti M.K.Č. paveiksluose yra tokie patys kaip ir NASA paskelbtose teleskopo ir palydovų nuotraukose. Tik jos paskelbtos ir padarytos neseniai, vos prieš kelis dešimtmečius. Kyla mintis, kaip MKČ pavyko tai padaryti? Kosminiai Čiurlionio kūrybos pasiekimai akivaizdūs, jie nėra adekvačiai suprantami ir šiandien, kas klubo kūrėjus paskatino jo genialumo priežasčių ieškoti ir už Žemės ribų.

Projekto idėja

Mintis, kad Visatos kūrimas nėra užbaigtas, bet toliau vykstantis procesas, kuris tęsiasi kiekvieno kuriančiojo darbuose, paskatino imtis didesnių uždavinių, negu įprastos veiklos vystymas. Klubo nuomone Čiurlionio „kosmiškumą“ išduoda jo genialumas. Bendrais bruožais genialumas yra nežemiškos kilmės, jis priklauso Kosmosui. Ten viskas didinga, tobula, amžina. Žmogus gavęs genialumo dovaną, dažnai neatlaiko tokios naštos, gyvenimas žemėje jam dažnai atrodo pilkas, sunkus, beprasmiškas. Jį nuolatos kankina nepakeliamas tobulumo ilgesys, traukia sugrįžti ten, iš kur ateina ta genialumo dovana. Tokius žmones persekioja nenutrūkstanti ir intensyvi kūryba pakaitomis su anemija iki dienų pabaigos.

Klubo veikla

Klubas stengiasi surinkti visą įmanomą informaciją apie MKČ kosminės veiklos įrodymus. Čiurlionio kūrybinis palikimas, kur susipynę lietuvių etnokultūrinis protėvių dvasios buvimas su pasaulio kultūrinio pagrindo universalumu, neduoda aiškaus atsakymo į kylančius klausimus.

Teko naudotis straipsniais, tiriančiais jo biografiją pagal tipišką lietuvių menininko – genijaus likimo schemą: sunki vaikystė, kova už įgimtų gabumų vystymą, alinantis tikslo siekimas, skurdas, nepripažinimas, ligos ir mirtis emigracijoje. Mistinis, pripildytas simbolių ir paslapčių pasaulis M.K.Č. kūriniuose yra jo gyvenimas iš tikrųjų, nesupainiotas su gyvenimo fragmentais šioje realybės pusėje. Dabartinės, paveiktos išmaniųjų technologijų sąmonės veiklos modeliai neduoda aiškaus atsakymo į kosminius klausimus. Atsakymo reiktų ieškoti M.K.Č. kūriniuose ir jo biografijoje.  Jeigu to nepavyks – klubo nariai yra pasiryžę bandyti tai sukurti… Dirbant nuotoliniu tinkliniu būdu, įgalinančiu sujungti į vieną tinklą individualiai kuriančias smegenis bendram reikalui. Šitų procesų eigoje priartėjo klubo tikslas: Čiurlionio kūrybos idėjas ir klubo prieštaringas kūrybines versijas pateikti dabartiniam vartotojui suprantama šiuolaikinio meno kalba. Klubo darbo rezultatai sutelktai pateikiami visiems prieinama forma – paroda.

Nepaisant akivaizdaus dabartinio progresyvaus mokslinio technologinio ir meninio, archetipinio – mitologinio mąstymo atsiskyrimo ir nutolimo, tai yra to paties šiuolaikinio žmogaus pasaulėvaizdžio turinys.

Klubo nariai dar kartą primena, kad žmogus ir kosmosas susideda iš tų pačių cheminių elementų.

Parodos dalyviai:
Bronius Duoba Zuogzu (skaitm. fotografija)
Arturas Maksimilianas (skulptūra , skaitm. fotografija)
Marius Skudžinskas (skulpūra, pano 2 dalys)
Artūras Rožkovas (tapybos diptikas)
Sfinga (tapyba)
Lidija Pakonaitytė (tapyba)
Samvelas Gandžumianas ( fotografija)
Gediminas Mažintas (skulptūra, akvariumas – instaliacija)
Saulius Tamulevičius (skulptūra)

Parodos pristatyme taip pat dalyvaus: 
Simona Bekeraitė (astrofizikos mokslų daktarė), kuri skaitys trumpą paskaitą „Čiurlionis prieš Hubble’o kosminį teleskopą“
Tomas Dičiūnas (klavišiniai)

Paroda veiks iki 2020 02 28