2023 06 16 - 2023 08 27
visą dieną


Birželio 16 d. 18 val. Kultūros naktis 2023 metu M. K. Čiurlionio namų rūsyje duris atvers Deinoros Rudėnaitės patyriminė instaliacija Šviesotamsa“.

„Šviesotamsa“ – tai patyriminė instaliacija, kurioje atsigręžiama į vidines žmogaus būsenas, kylančius klausimus. Tai sąsaja tarp M. K. Čiurlionio kūryboje kylančių klausimų, žiūrovų ir pačios autorės, kuri tuos klausimus kelia. Instaliacijos pavadinimas simbolizuoja ypatingą reiškinį, kurio metu šviesa ir tamsa egzistuoja vienu metu ir viena kitai netrukdo. Šis kūrinys primena apie „savąją šviesą“, kurios „nešimas“ ryškiai atsispindi M. K. Čiurlionio gyvenime ir kūryboje. Menininko kūriniai taip pat atliepia bendražmogiškas būsenas, situacijas. Tai galime patirti klausydami jo muzikos, stebėdami paveikslus ar skaitydami žodinės kūrybos tekstus.

Ši instaliacija – proga žiūrovui sugrįžti į save patį, pasitelkiant Čiurlionio kūrybą kaip raktą, skirtą atrakinti duris į savo vidinį pasaulį. Koks mano santykis su nežinomybe? Neapibrėžtumu? Ar gebu savo kelionėje nešti šviesą sau, ar kitiems? Koks mano santykis su tamsa? Visi šie klausimai XXI amžiaus žmogui, kuris ieško būdų suspėti su aplinkos diktuojamu tempu, kuris pasitelkia įvairiausius prietaisus bei metodus susikuriant kontrolės, žinojimo iliuziją, be galo svarbūs ir artimi. Būsenų, kuriose jaučiamės ramūs ir gebame išgirsti save, ieškome kiekvienas, todėl instaliacijos metu žiūrovai kviečiami tyrinėti objektus ir su jais veikti erdvėje.

Instaliacijos autorė: menininkė Deinora Rudėnaitė (Lietus)
Parodos-instaliacijos atidarymas – birželio 16 d. 18 val. (Kultūros naktis 2023 programos dalis).
Paroda-instaliacija M. K. Čiurlionio namų rūsyje veiks birželio 16 – rugpjūčio 27 dienomis.

 

Experiential installation „Chiaroscuro“ | Culture Night 2023

„Chiaroscuro“ is an experiential installation that looks back to the inner states of human beings and the questions that arise. The title of the installation symbolizes a specific phenomenon in which light and darkness exist simultaneously and do not interfere with each other. The work is a reminder of “one’s own light”, the “carrying” of which is reflected in the creative work of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. The artist’s works also reflect common human states of being and situations. We can experience this by listening to his music, observing his paintings, or reading his verbal lore texts.

This installation is an opportunity for the viewer to return to oneself, using.Čiurlionis’s work as a key to unlock the door to his inner world. What is my relationship with the unknown? With uncertainty? Am I able to bring light to myself or others on my journey? What is my relationship with darkness? All these questions are extremely important and close to the heart of the 21st-century person who is looking for ways to keep up with the pace of the environment, and who uses all sorts of devices and methods to create the illusion of control and knowledge. We are all looking for states in which we feel at ease and are able to hear ourselves, so during the installation, the audience is invited to explore and interact with objects in space.

The installation is by artist Deinora Rudėnaitė-Lietus
The opening of the exhibition/installation is on 16 June, 6 p.m. as part of the Culture Night program.
The exhibition/installation will be open in the basement of the Mikalojus Konstantinas Čiurlionis House from June 16 to August 27.

Facebook

Darbo laikas | Opening Hours:
II-V 11:00 – 17:00
VI 13:00 – 17:00