2019 05 09
14:00 - 18:00


 

 

Čiurlionio namuose vyks

,,VLADAS   JAKUBĖNAS   ŠIANDIENOS   JAUNIMO   AKIMIS“

PRAKTINIS   SEMINARAS

Seminarą veda pianistas, profesorius Rokas Zubovas

Seminaras skirtas iškilaus lietuvių kompozitoriaus, muzikologo  ir pedagogo Vlado Jakubėno 115 gimimo metinėms

SEMINARO TIKSLAS: Gilinti fortepijono pedagogų dalykines kompetencijas, dirbant su fortepijono, bendrojo fortepijono klasių moksleiviais.

PROGRAMA: Seminaro dalyviai gali būti paruošę programą, kurioje skambėtų Vlado Jakubėno ištraukos iš baleto „Vaivos juosta“, pianisto Roko Zubovo adaptuotos fortepijonui keturioms rankoms ir kiti Vlado Jakubėno kūriniai.

UŽDAVINIAI:

  • Analizuoti konkrečius kūrinius ir jų atlikimo stilistinius ypatumus;
  • Atskleisti fortepijono technikos subtilumas bei padėti rasti geriausią atlikimo variantą atliekant kūrinius fortepijonui solo bei ansamblyje;
  • Praktiškai pademonstruoti skirtingų meninės raiškos priemonių pritaikymo galimybes konkrečių kūrinių atlikimui ir technologinius muzikos kūrinių atlikimo niuansus.

LAIKAS: Š. m. gegužės 9 dieną (ketvirtadienį) 14 val. 

VIETA: M. K. Čiurlionio namuose, Savičiaus g. 11, Vilniuje

DALYVIAI: Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojai ir mokiniai

DALYVIO MOKESTIS: 5 eur. asmeniui

SĄLYGOS, TVARKA : Bus išduodami Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centro seminaro pažymėjimai.

REGISTRACIJA: M. K. Čiurlionio namuose atvykus į seminarą arba telefonu +370 683 33583

ORGANIZATORIAI:

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla