2022 08 18
18:00 - 19:00


Rupjūčio 18 d., ketvirtadienį, 18 val. M. K. Čiurlionio namai kviečia į smuiko muzikos vakarą su Pijumi Česaičiu.

Koncerto programoje:
➤ J.X. Schachtner „Florilegium“
➤ F. Kreisler „Kiniškas tamburinas“
➤ H. Wieniawski „Variacijos originalia tema“ op. 15
➤ J. Sibelius Koncertas smuikui d-moll op. 47

Jaunasis kūrėjas mokosi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, smuiko klasėje, yra įvairių tarptautinių ir nacionalinių konkursų laureatas. 2022 metais Pijus Česaitis apdovanotas Mažuoju Kristoforu už meilę muzikai ir įvairius pasiekimus kultūros ir meno srityje.

Įėjimas laisvas.