2021 09 09 - 2021 09 29
visą dieną


Ainė Petkūnaitė OBJEKTAI

Rugsėjo 9 – 12 dienomis M. K. Čiurlionio namai pirmą kartą dalyvaus Vilniaus galerijų savaitgalyje su specialiu projektu – paroda „Kita oda“. 

Šiame laikmetyje, pažymėtame netikrumo ir nestabilumo ženklu, daugeliui kyla klausimas – kaip gyventi ar susigyventi su nepažįstama situacija; kaip priimti „kitą“, nepažįstamą, o kartais gal net ir kitokį save.  Nors atsakymų daugybė – nuo pačių radikaliausių iki tolerantiškiausių, surasti ir juos pritaikyti tenka kiekvienam asmeniškai.

Paroda „Kita oda“ yra tarsi 7 kelio filmo scenarijai, kurių autoriai savo herojus patalpina skirtingose laiko atkarpose – nuo mitinių iki šių laikų. Kiekvienoje jų mus pasitinka skirtingi personažai su savo istorijomis,  patirtimis, kalbomis, lygtimis, puodais ir formulėmis. Galbūt jie ir nepasiūlys aiškių  atsakymų, kaip išgyventi ar sugyventi su netikrumu, bet žiūrovas čia galės kaip namie, žiūrėdamas filmą, pamatyti kitą ar kitokį pasaulį, kartais pasijuokti, o kartais oda nueis lengvi šiurpuliukai.

Parodoje „Kita oda“ dalyvaujantys menininkai: Žygimantas Augustinas, Evelina Bernatonytė, Adomas Danusevičius, Tomas Daukša, Ainė Petkūnaitė, Jokūbas Vaicekauskas, Jokūbas Verbickas.

Kuratorė: Dr. Akvilė Anglickaitė

Pažadame, kad apsilankius parodoje, kiekvienam oda „nueis lengvi šiurpuliukai…“

Vilniaus galerijų savaitgalio dienomis dirbsime ilgiau nei įprastai:

09 09   15.00 – 20.00
09 10   11.00-15.00, 16.00-20.00
09 11   11.00-20.00
09 12   11.00-17.00

Paroda veiks iki spalio 3 d.

Facebook

⦿ ⦿ ⦿

Vilnius Gallery Weekend
between 9 th and 12 th September

A special gallery weekend project – an exhibition at the House of M. K. Čiurlionis titled Kita Oda (Another Skin) will feature seven artists from different generations presenting seven different outlooks at the Other, the stranger. This is a reflection of the unsure conditions that have emerged even before the pandemic and were then made even more prominent by isolation, severed social networks and the rise of authoritarian politics. When faced with unfamiliar circumstances, we tend to have many questions. Artists are the first to begin looking for answers by exploring themselves, the environment and time itself, attempting to clear preconceptions or contradictions and proposing alternative scenarios of action.

In these times marked by unsureness and instability, many are faced with the question: how to live with or get used to an unfamiliar situation; how to accept the Other, a stranger, or sometimes even our own different selves. Although there may be many answers ranging from the most radical to the most tolerant, finding and applying them is our own personal responsibility.

The exhibition Kita Oda (Another Skin) is like 7 screenplays for a film, where the authors put their heroes into different time periods from the mythical past all the way up to modern day. In each of them, we meet different characters with their own stories, experiences, languages, equations, cookware and formulas. Perhaps they cannot offer clear answers on how to live through or get used to unsure circumstances, but the viewer, as if watching a movie at home, will be able to see another, perhaps different world, have a good laugh and even get the chills a few times.

Artists: Žygimantas Augustinas, Evelina Bernatonytė, Adomas Danusevičius, Tomas Daukša, Ainė Petkūnaitė, Jokūbas Vaicekauskas, Jokūbas Verbickas.

Curator: Akvilė Anglickaitė

Working hours during VGW:

09 09   15.00 – 20.00
09 10   11.00-15.00, 16.00-20.00
09 11   11.00-20.00
09 12   11.00-17.00

The exhibition runs until October 3, 2021

Facebook