2021 06 08 - 2021 07 15
visą dieną


Kviečiame į M. K. Čiurlionio mokytojo ir bičiulio, tapytojo ir grafiko, redaktoriaus ir pedagogo, Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, Vilniaus krašto kultūrinio gyvenimo puoselėtojo Ferdinando Ruščico (Ferdynand Ruszczyc) parodą „Ferdinandas Ruščicas. Lilija Veneda“.

Parodoje M. K. Čiurlionio namuose eksponuojami Ferdinando Ruščico didesni dekoracijų ir mažesni kostiumų eskizai sukurti Julijaus Slovackio dramos „Lilija Veneda“ spektakliui, kuris buvo statomas Vilniuje 1909 metais didžiojo rašytojo šimtmečiui paminėti. Šie eskizai stebina atlikimo kruopštumu, juose išieškota kiekviena kostiumo ar scenovaizdžio detalė. Ypatingai patraukia dėmesį teatro dekoracijos eskizas „Kalnas su aukuru‘‘ kur kalno viršūnėje iš  smilkstančios į viršų aukuro ugnelės, driekiasi dūmų juosta, o nepaprasto gražumo ryškiai mėlyname danguje žiba žvaigždės.

Parodos partneris – Lietuvos nacionalinis dailės muziejaus

M. K. Čiurlionio namuose eksponuojami Ferdinando Ruščico darbai saugomi Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje.

 

Ferdynand Ruszczyc (1907)

FERDINANDAS RUŠČICAS (1870 – 1936)

Gimęs Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorų šeimos dvare Bogdanove (dab. Baltarusija), F. Ruščicas studijavo tapybą Peterburge, dirbo Varšuvoje, Krokuvoje.  1908 metų pabaigoje persikėlė į Vilnių ir beveik tris dešimtmečius čia dirbo ir kūrė.

Apsistojęs Vilniuje, F. Ruščicas aktyviai įsijungė į miesto kultūrinį gyvenimą, o teatras tapo svarbia jo veiklos sritimi, kurioje dailininkas pasireiškė kaip scenografijos novatorius. Tuo laikmečiu Vilniuje teatro gyvenimas, kaip ir visa kultūra buvo nualinta carinės politikos, todėl  visuomenėje didžiulio atgarsio sulaukė F. Ruščico dekoracijos Julijaus Slovackio (Juliusz Słowacki, 1809−1849) dramos „Lilija Veneda“ spektakliui sukurtam prieš 111 metų. Deja, kilęs gaisras, sunaikino Miesto salės dekoracijas ir kostiumus. Liko tik spektaklio eskizai bei amžininkų atsiliepimai apie garsų to meto meno reiškinį, apie kurį žinojo ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, pats tais pačiais metais Vilniuje nutapęs „Rūtos“ draugijos scenos uždangą.

Daugiau apie parodos eksponatus skaitykite:

Ferdinandas Ruščicas. Lilija Veneda II

Ferdinandas Ruščicas. Lilija Veneda I

 

OPENING HOURS:
Antradieniais – penktadieniais 11.00–18.00 

Šeštadieniais 11.00–17.00
Pirmadieniais ir sekmadieniais – NEDIRBA

Lankytojai priimami laikantis visų saugos reikalavimų.