#MKČkonferencija

Apie mūsų baltiškuosius kaimynus

„Mano vaikystės metais Čiurlionis buvo tapęs mūsų „namų dievu“, turėjusiu ypatingą vietą mūsų namų bibliotekoje: ją su entuziazmu kaupė mano mama, dailės mokytoja. Dažnos piligrimystės vaikystėje iš Rygos į M. K. Čiurlionio valstybinį meno muziejų Kaune prisidėjo prie to, kad tapau XIX-XX a. sandūros meno tyrinėtoja“ – sako meno istorikė dr. Kristiāna Ābele, Latvijos meno akademijos Meno istorijos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, Meno istorijos katedros dėstytoja, Latvijos mokslo akademijos narė korespondentė, monografijų autorė, parodų kuratorė.

Siūlome pasiklausyti pranešimą apie latviškąją čiurlionianą, skaitytą tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“. Konferencija vyko 2020 m. rugsėjo 18–19 d. Nacionalinėje dailės galerijoje, ji buvo skiriama M. K. Čiurlionio gimimo 145-osioms metinėms.

dr. Kristiāna Ābele (Latvijos dailės akademija, Meno istorijos institutas, Latvija). Latvijos kultūra M. K. Čiurlionio šviesoje ir šešėlyje: ilgalaikių sąsajų istorija.

⦿ ⦿ ⦿

On our Baltic Neighbors

„In the 1970s and 1980s, I grew up with him as a ‘household god’ having a special section in our family library, eagerly collected by my mother, a schoolteacher of visual arts. A series of childhood pilgrimages from Riga to M. K. Čiurlionis National Museum of Art in Kaunas played a role in my becoming a researcher of the turn-of-the-twentieth-century art.”

Dr. Kristiāna Ābele is an art historian and editor, senior researcher at the Institute of Art History of the Art Academy of Latvia in Riga, a lecturer at the Department of Art History at the same institution, and a corresponding member of the Latvian Academy of Sciences.

We offer you a presentation on the reception of Čiurlionis in Latvia at the international conference "M. K. Čiurlionis Creative legacy and its Dissemination: Images and Meanings, Text and Contexts ". The conference took place on 18-19 September 2020 at the National Gallery of Art, it was dedicated to the 145th anniversary of the birth of M. K. Čiurlionis.

Dr. Kristiāna Ābele (Institute of Art History, Art Academy of Latvia). Latvian Culture in the Light and Shadow of Čiurlionis: History of a Long-standing Relationship.

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us:

Facebook | Instragram | Youtube | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

MKČ kaleidoskopas | Apie gamtos paslaptis

MKČ Kaleidoskopas | Apie ramybės galią

MKČ Kaleidoskopas | Apie vieną aktyviausių moterų judėjimo dalyvių Feliciją Bortkevičienę

Pristatome laidų ciklą „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“

ČNaujienlaiškis | Žvilgsnis į tolį

Čiurlionio namai pradeda šešiolikos savaičių kaleidoskopą

Suprask Čiurlionį naujai! | Tarptautinė mokslinė konferencija

Tarptautinė mokslinė konferencija | „M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“

Vaizdai: