Šis albumas skirtas šviesiam talentingos lietuvių pianistės Aleksandros Juozapėnaitės-Eessma (1943 - 2012) atminimui.
Sudarytojas ir dizaino autorius S. Urbonas
Dizainerė-maketuotoja I. Norvilaitė
Fotodailininkas J. Valiušaitis

Redaktoriai:
R. Nomicaitė, A. Petraitytė,
R. Astrauskas, J. Grudzinskaitė
Vertimas į anglų kalbą Laima ir Ed Lengel
Leidykla Čiurlionio draugija, 2013
Spausdino UAB "BALTO trader"