Kelionė su Čiurlionio muzika jau artėja link pabaigos – liko tik penki epizodai. Šį kartą keliamės į Sankt Peterburgą, kur Čiurlionis praleido 1908 m. pabaigą ir 1909 m. pradžią ir ieškojo pripažinimo tarp „Kitų“.
 
Borisas Lemanas knygoje „Čiurlionis“ 1912 metais rašė:
„Kas žino tas audras, kurias lemta pereiti prieš tai, kol žmogus pasiekia amžinai spinduliuojančias dvasios aukštumas. Mes galime tik nuspėti, tą pirminį siaubą, kurį praėjo Čiurlionis, kuriam atsivėrė aiškiaregystė, vėliau paskatinusi sukurti rojų, kur jis vėl, tik jau savaip, kalba apie tai, ką kažkada regėjo Philip Lipi ir Fra Beato Angelico. Jis per daug aiškiai matė ir per daug žinojo. Ir ar nebuvo ta, jį įkvėpusi dvasia, jo paties siela, dar čia žemėje parodžiusi jam, to kito pasaulio reginius. Kas žino?“
 
Kviečiame žiūrėti:
 

Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį 17 valandą, nuo kovo 10-os iki rugsėjo 22-os d.,  M. K. Čiurlionio namų YouTube kanale

Grojaraštis.

⦿ ⦿ ⦿
 
 
The journey with Čiurlionis' music is nearing completion – only five episodes left.
This time we travel to St. Petersburg, where Čiurlionis spent the end of 1908 and the beginning of 1909 and sought recognition among the "Others".
 
Boris Leman wrote in his book Čiurlionis in 1912:
“Who knows the storms a man is destined to undergo before he reaches the eternally radiant heights of the spirit. We can only presume the initial horror that Čiurlionis went through before his clairvoyance opened up, which later led to the creation of Paradise, where he speaks in his own way of what Philip Lippi and Fra Beato Angelico once envisioned. He saw too clearly and knew too much, and wasn’t the “spirit” that inspired him his own soul, still here, on earth, showing him the sights of that other world. Who knows?"
 

Reminder: Don‘t forget to use the English subtitles that we prepared for our non-Lithuanian-speaking friends.

New episode every Wednesday at 5 pm, from March 10 to September 22, on the YouTube channel of M. K. Čiurlionis House. 

Playlist.

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us:

Facebook | Instragram | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu XXV

M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu XXIV

M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu XVI

M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu XV

M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu XIV