2015 metais minėsime 140-ąsias Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metines. Kaip ir kiekvieni didžiojo Lietuvos genijaus jubiliejiniai metai, šie taip pat nešykštės svarbių Čiurlioniui skirtų renginių, projektų, įvykių Lietuvoje ir už jos ribų.
Skirtingais laikotarpiais pažįstant ir interpretuojant Čiurlionį, išryškėja tam tikri akcentai.  Nėra išimtis ir mūsų laikas: pastaraisiais metais daugiausiai atgarsių sulaukusios Čiurlionio palikimo interpretacijos – britų režisieriaus Roberto Mullano meninis filmas “Laiškai Sofijai” ir lenkų baletmeisterio Krzysztofo Pastoriaus ir kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus baletas “Čiurlionis” į pirmą planą iškėlė Čiurlionį-žmogų, skyrė ypatingą vietą Čiurlionio asmenybės, jo charakterio studijai, siekė klausytojui ir žiūrovui atskleisti vidines psichologines Čiurlionio-kūrėjo savybes.
Šis atsigrįžimas į Čiurlionį – gyvą, alsuojantį žmogų – paženklins ir pirmąjį 140-osioms metinėms skirtą renginį “Čiurlionis Vilniuje”, kuris įvyks sausio 7 dieną 18.00 valandą Vilniaus Rotušėje. Kada 1907 metų sausio mėnesį Mikalojus Konstantinas Čiurlionis savo broliui Povilui į Ameriką laiške parašė: “Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai”, jis buvo ką tiktai sugrįžęs iš Vilniaus po Pirmosios lietuvių dailės parodos atidarymo, ten susipažinęs su lietuviais dailininkais ir parodos organizatoriais, pamatęs energiją ir entuziazmą, kuriuo trykšta jaunoji Vilniaus inteligentija, kurianti Lietuvos ateities viziją.
Šis pirmasis vizitas į Vilnių buvo lemtingas Čiurlionio gyvenime ir veikloje: nuo 1907 metų rudens apsigyvenęs istorinėje Lietuvos sostinėje, Čiurlionis taps vienu pagrindinių kultūrinių ir kūrybinių to meto Vilniaus lietuviškųjų iniciatyvų kūrėju ir aktyviu dalyviu.
Čiurlionio laiškai, jo mintys ir straipsniai, amžininkų atsiminimai apie Čiurlionio būdą, grojimą, bendravimą, reakcija į jo “įstabiuosius paveikslus”, o taip pat senosios Vilniaus nuotraukos, Čiurlionio paveikslai ir muzika, gimusi kompozitoriui ir dailininkui nuolat migruojant tarp Varšuvos, Leipcigo, Druskininkų, Vilniaus ir Peterburgo, tapo atspirties tašku programos “Čiurlionis Vilniuje” kūrėjams pianistams Rokui Zubovui, Artūrui Anusauskui ir aktoriui Aidui Giniočiui.
Vakaro metu susipins akademinė ir džiazo muzika, gyvas žodis ir video instaliacijos. Taip pat bus pristatyti pagrindiniai jubiliejinių metų Čiurlioniui skirti akcentai.
Vakarą rengia M. K. Čiurlionio namai, bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus Rotuše. Įėjimas laisvas.