Parodoje pristatomas paskutinysis Ivanauskaitės paveikslų ciklas „Angelariumas“. Viso 8 paveikslai ir "Angelo rūbas “. Pirmą kartą 12 paveikslų ciklas buvo eksponuoti 2005 m. Po Jurgos išėjimo, keli darbai parduoti arba padovanoti ir yra privačiose kolekcijose. Tai netradiciniai, su įvairių tikėjimų dangiškomis sparnuotomis būtybėmis susiję atvaizdai, sukurti savita koliažo technika, tapybą kruopščiai papildant džiovintais augalais, jų žiedais ir lapeliais. Iš čia ir pavadinimas „Angelariumas“, primenantis herbariumą. Dekoratyvus ciklo paveikslų stilius, ryškios spalvos, ornamentiškas fonas rodo Rytų dailės poveikį. O kai kurie angelai primena grėsmingas Tibeto dievybes. Angelo ar svarbiausio jo ženklo - sparnų motyvas nuolat kartojosi Ivanauskaitės kūryboje, įgydamas įvairias metaforiškas prasmes. Kelių ciklo paveikslų žemiškasis planas dvelkia mirtimi. Juose pavaizduotos moterys - draskoma leopardų, deginama inkvizicijos lauže, negailestingai angelo paminta karste - regis, atspindi pranašingas mirties nuojautas, nors grėsminga Jurgos liga dar nebuvo nustatyta. Beje, egzistencinė mirties tema visada buvo svarbi ir literatūrinėje jos kūryboje. Improvizuotas „Angelariumo“ turinys gali būti įvairiai interpretuojamas, vesti žiūrovą painiais ir paslaptingais fantazijos keliais.
J. Ivanauskaitė išleido, būdama gyva, 20 knygų, o 7 knygos išleistos pakartotinai. Parodoje taip pat eksponuojamos knygos su autorės autografais. Jurgos autografai - tai betarpiškos dedikacijos savo artimiems, draugams bei bendražygiams, kovojusiems už Tibeto laisvę. Galima gėrėtis matant ne tik menininkės paveikslus, bet ir pamatyti "gyvai" rašytojos raštą.
Ši paroda – tai proga pajusti Jurgos Ivanauskaitės "angeliškąjį " šydą