[cml_media_alt id='778']Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas[/cml_media_alt]

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, M. K. Čiurlionio namai, Vilniaus dailės akademija, Lenkijos institutas Vilniuje 2015 m. balandžio 23-24 dienomis rengia tarpdalykinę konferenciją „MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS VILNIUJE“, vyksiančią Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Vilniuje, Antakalnio g. 6.

 

Konferencijoje dalyvauti kviečiami įvairių sričių mokslininkai - menotyrininkai, muzikologai, literatūrologai, filosofai, istorikai - tyrinėjantys M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų kūrybą, jos recepciją, XX a. pradžios Vilniaus kultūros gyvenimo kaitą, ankstyvojo modernizmo pėdsakus mieste.

Pagrindinės konferencijos pranešimų kryptys:

  1. M. K. Čiurlionis modernėjančio Vilniaus erdvėje;
  2. Miesto kontūrai M. K. Čiurlionio kūryboje;
  3. Vilniaus kultūrinio gyvenimo pulsas XX a. pradžioje;
  4. Vilniečių indėlis į čiurlionianą.

Konferenciją lydės kultūros renginių ciklas (koncertai, parodos, filmo peržiūra), skirtas M. K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms pažymėti.

Prelegentus kviečiame išryškinti atvykstančio į Vilnių M. K. Čiurlionio meninių ieškojimų, kūrinių bruožus ir apibūdinti šio laikotarpio miesto kultūrinį kontekstą: nuo kraštovaizdžio, pastatų ir kasdienybės estetikos iki kultūros gyvenimo, meno bei visuomenės modernizacijos procesų. Svarbūs lietuviškojo ir daugiataučio Vilniaus muzikinio, teatrinio, dailės, literatūros gyvenimo pjūviai, šio miesto ankstyvojo modernizmo atstovų veiklos mažiau tyrinėti aspektai, kultūros spaudos situacija.

Dar viena svarbi perspektyva - M. K. Čiurlionio patirtas, reflektuotas Vilnius; miesto, civilizacijos interpretacijos jo kūryboje. Kviečiame apžvelgti vilniečių indėlį, skleidžiant ir tyrinėjant jo kūrybą (nuo Lietuvių dailės draugijos, Čiurlionio kuopos iki M. K. Čiurlionio draugijos ir atskirų asmenybių veiklos), apžvelgiant M. K. Čiurlionio kūrybos recepciją įvairiakalbėje miesto spaudoje, ginant jo meno vertę garsiojoje 1950-ųjų metų byloje, įtvirtinant M. K. Čiurlionio atminimą Vilniuje.

Konferencijos medžiagą planuojama skelbti atskiru leidiniu.

Prašome paraiškas su pranešimo pavadinimu ir trumpa anotacija siųsti el. paštu nidikei@gmail.com iki 2015 m. kovo 1 d. Pranešimo trukmė - 20 min.

Konferencijos organizacinis komitetas: dr. Algė Andriulytė, dr. Nida Gaidauskienė, dr. Mindaugas Kvietkauskas, dr. Alma Lapinskienė, prof. Rokas Zubovas.

 

Organizacinio komiteto adresas:

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Antakalnio g. 6, Vilnius, LT-10308

 

Konferencijos koordinatorė Nida Gaidauskienė, tel. 8 610 68396, el. paštas: nidikei@gmail.com

-

Partneriai:

Lenkijos institutas Vilniuje

[cml_media_alt id='763']Lenkijos institutas Vilniuje Logotipas[/cml_media_alt]

Vilniaus dailės akademija

[cml_media_alt id='780']Vilniaus dailės akademija[/cml_media_alt]

VšĮ Impetus Musicus

[cml_media_alt id='781']Impetus_Musicus_Logo[/cml_media_alt]

-

Rėmėjas:

Lietuvos kultūros taryba

[cml_media_alt id='782']Lietuvos kultūros taryba[/cml_media_alt]