MKČ. Ramybė, 1904, Varšuva | Serenity, 1904, Warsaw

#ČiurlionisPasaulyje

Kas sieja Mezozojų (geologinę erą, prasidėjusią prieš 251 mln. ir pasibaigusią prieš 65,5 mln. metų) ir Čiurlionį? Kas sieja Mikalojų Konstantiną ir Austrijos imperijos imperatorių, Bohemijos karalių Pranciškų

Juozapą? Kas sieja Čiurlionio paveikslą „Ramybė“ (1904, Varšuva) ir „Ledo kupolą“?

Visus šiuos tris derinius jungia vienas atsakymas, kurį galima atrasti Barentso jūros šiaurės rytuose esančioje Prano Juozapo Žemės salyno Hukerio saloje (Rusija), Tichajos įlankos krante. Būtent čia išlikusi Mezozojaus laikų Bazaltinė plynaukštė ir ją dengiantis ledynas pavadinti M. K. Čiurlionio vardu.

„Čiurlionio kalnas“ (“Čiurlionis Mountains”) M. Ivanovas (М. Иванов)

Šiai vietovei Čiurlionio vardas (pav. „Čiurlionio kalnai“) buvo suteiktas 1913 metais, mokslinės ekspedicijos metu, kai ekspedicijos dalyviui, dailininkui Nikolajui Pineginui pamatytas vaizdas iš jūros – sala apgaubta rūko – priminė M. K. Čiurlionio paveikslą „Ramybė“.

⦿ ⦿ ⦿

What links the Mesozoic geological era (251 to 65.5 million years ago) and Čiurlionis? What connects Franz Joseph of Austria and Mikalojus Konstantinas? What unites Čiurlionis' painting "Serenity" (1904, Warsaw) and "Ice Dome"?

There is one answer to these three questions. All these links can be found in the north-eastern part of the Barents Sea, on the Archipelago of Franz Joseph Land, on the island of Huker (Russia), on the shores of the Gulf of Tichaya. It is here that the Basalt Plateau of the Mesozoic times and the glacier covering it were named after M. K. Čiurlionis.

This area was given the name Čiurlionis (“Čiurlionis Mountains”) in 1913, during a polar expedition when artist Nikolay Pinegin, the participant of the expedition, saw a view from the sea – the island engulfed in fog – which reminded him of M. K. Čiurlionis' painting "Serenity".

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us:

Facebook | Instragram | Youtube | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

MKČ Kaleidoskopas | M. K. Čiurlionio vardo viršūnė

MKČ Kaleidoskopas | Ar išdrįstumėte mesti sniego gniūžtę į patį kunigaikštį M. Oginskį?

MKČ Kaleidoskopas | Vasario 16-ąja, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, lai skamba liaudies dainos

MKČ Kaleidoskopas | Nuo lietuvių kalbos pamokų iki meilės istorijos

MKČ Kaleidoskopas | Tai Čiurlionis

Čiurlionio namai pradeda šešiolikos savaičių kaleidoskopą

ČNaujienlaiškis | Atrask Čiurlionį naujai