#MKČkonferencija – Apie gamtos paslaptis

Qi yra pamatinė kinų filosofinės minties sąvoka ir universalus principas, peržengiantis vienos geografinės kultūros ribas. Kinų peizažinėje tapyboje ji priimama kaip aukščiausias estetinis kriterijus. […] Kaip filosofinė ir estetinė kategorija ši sąvoka retai buvo taikoma “nekiniškiems” menams ir, žinoma, dar rečiau – kaip būdas gėrėtis ir analizuoti M. K. Čiurlionį. Todėl tai gana naujas tyrinėjimo laukas. […] Qi idėja padeda mums šiek tiek atsitraukti nuo jau susiformavusio Čiurlionio kūrybos suvokimo ir labiau įsisąmoninti ne tik tai, ką mato fizinės akys, bet ir tai, ką širdis jaučia slypint už ir anapus paveikslo“ – sako Julius Vaitkevičius, humanitarinių mokslų (filosofijos) daktaras, Nankino universiteto (Kinija) docentas.

Siūlome pasiklausyti Dr. Juliaus Vaitkevičiaus pranešimą, skaitytą tarptautinėje konferencijoje „M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“. Konferencija vyko 2020 m. rugsėjo 18–19 d. Nacionalinėje dailės galerijoje, ji buvo skiriama M. K. Čiurlionio gimimo 145-osioms metinėms.

Dr. Julius Vaitkevičius, Nankino universitetas, Kinija. „Kaip qi energijos idėja keičia suvokimą: Čiurlionio paveikslų žinia prieš ir po qi

⦿ ⦿ ⦿

On the Secrets of Nature  

Qi is a fundamental concept of Chinese philosophical thought and a universal principle that transcends the limits of one geographical culture. In Chinese landscape art, ‘qi’ is accepted as one of the highest aesthetical standards (Sullivan 1980). In philosophical and aesthetical terms, the concept has rarely been applied to ‘non-Chinese’ arts, and even less as a method to research the Lithuanian artist Čiurlionis. Thus, this is a comparatively new field of research. [...] The idea of qi helps to perceive new patterns in Čiurlionis’s paintings, makes his canvases alive and full of dynamic movement, and reveals hidden dimensions and stories. In other words, it may help us to escape the established perception of Čiurlionis’s creativity by reconnecting with our inner core and to become more acute to various layers of meaning in the canvas.”

Dr Julius Vaitkevičius has a doctorate in humanities (philosophy) and is an associate professor at Nanjing University (China). Research interests: classical Chinese philosophy, concept of ‘qi’ energy and philosophy of life.

We offer to you a presentation at the international conference "M. K. Čiurlionis Creative legacy and its Dissemination: Images and Meanings, Text and Contexts". The conference took place on 18-19 September 2020 at the National Gallery of Art, it was dedicated to the 145th anniversary of the birth of M. K. Čiurlionis.

Dr Julius Vaitkevičius, Nanjing University, China. How the Idea of Qi Energy Changes Perception: The Message of Čiurlionis’s Canvases Before and After Qi

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us:

Facebook | Instragram | Youtube | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

MKČ Kaleidoskopas | Apie ramybės galią

MKČ Kaleidoskopas | Apie mūsų baltiškuosius kaimynus

MKČ Kaleidoskopas | Apie vieną aktyviausių moterų judėjimo dalyvių Feliciją Bortkevičienę

Pristatome laidų ciklą „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“