#MKČkonferencija – Apie ramybės galią

„M. K. Čiurlionio peizažus ir kinų peizažinę tapybą sieja principas, kad kažkas tuo pat metu atrodo ir panašiai, ir nepanašiai: panašiai, nes jo vaizduojama gamta turi paprastos realybės bruožų, nepanašiai, nes tapydamas gamtą Čiurlionis ne fotografiškai vaizduoja, bet perkuria realybę ir keičia jos formas. […] Norint įvertinti Čiurlionio paveikslus ir kinų peizažus reikia ne tik ‚į juos žiūrėti‘: juos reikia ‚suvokti viduje‘ aktyvaus psichologinio dalyvavimo keliu. […] Kai aš žiūriu į Čiurlionio paveikslus tikrai pajuntu didžiulę ramybės galią. Ir būtent dėl tokios galios slypėjimo, Čiurlionis priklauso ne tik Lietuvai, bet ir visam likusiam pasauliui” – sako Dr. SUN MIN, Nankino universiteto (Kinija) Užsienio studijų instituto dėstytoja, dešimties mokslinių straipsnių autorė, šešių knygų vertėja.

Siūlome pasiklausyti Dr. Sun Min pranešimą apie naujus tiltus į skirtingų kultūrų savitarpio supratimą, skaitytą tarptautinėje konferencijoje „M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“. Konferencija vyko 2020 m. rugsėjo 18–19 d. Nacionalinėje dailės galerijoje, ji buvo skiriama M. K. Čiurlionio gimimo 145-osioms metinėms.

Dr. SUN MIN, Nankino universitetas, Kinija. „‚Nesavastingumas‘ M. K. Čiurlionio peizažinėje tapyboje“ (EN, su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą).

⦿ ⦿ ⦿

On the power of tranquility

“M. K. Čiurlionis’s landscapes resonate with Chinese landscape paintings in the principle of something looking both similar and not similar: similar, because the nature he draws has traces of ordinary reality; not similar, because Čiurlionis’s nature is not a photographic representation of ordinary things, but a re-shaping and a recreation of a new reality. […] in order to be appreciated, his paintings, just like Chinese paintings, require not only ‘being looked at’, but ‘inwardly grasped’ by active psychological participation. […] When I look at the paintings of Čiurlionis, I sense enormous power of tranquility. And it is precisely because of this intrinsic power Čiurlionis belongs not only to Lithuania, but also to the rest of the world”.

SUN MIN is a doctor of humanities (philology), a lecturer at the Institute for International Students of Nanjing University (China). She has authored ten research articles and translated six books.

We offer to you a presentation at the international conference "M. K. Čiurlionis Creative legacy and its Dissemination: Images and Meanings, Text and Contexts ". The conference took place on 18-19 September 2020 at the National Gallery of Art, it was dedicated to the 145th anniversary of the birth of M. K. Čiurlionis.

Dr SUN MIN, Nanjing University, China. No-self in M.K. Čiurlionis’s Landscape Paintings.

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us:

Facebook | Instragram | Youtube | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

MKČ kaleidoskopas | Apie gamtos paslaptis

MKČ Kaleidoskopas | Apie mūsų baltiškuosius kaimynus

MKČ Kaleidoskopas | Apie vieną aktyviausių moterų judėjimo dalyvių Feliciją Bortkevičienę

Pristatome laidų ciklą „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“

ČNaujienlaiškis | Žvilgsnis į tolį

Čiurlionio namai pradeda šešiolikos savaičių kaleidoskopą

Suprask Čiurlionį naujai! | Tarptautinė mokslinė konferencija

Tarptautinė mokslinė konferencija | „M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“