Pianistas, M. K. Čiurlionio namų direktorius Rokas Zubovas (foto: K. Pleita)

Kiekvieną trečiadienį, nuo kovo 10-os iki rugsėjo 22-os d., 17 valandą M. K. Čiurlionio namų YouTube kanale kviečiame atversti vis naują Čiurlionio muzikos pasaulio puslapį. 

Besitęsiantis karantinas ir COVID–19 pandemijos iššaukti suvaržymai verčia kultūros įstaigas ieškoti naujų bendravimo su kultūros mylėtojais galimybių, erdvių ir būdų. M. K. Čiurlionio namai Vilniuje nuo vasario mėnesio pradėjo kviesti antradieniais ir ketvirtadieniais apsilankyti jų internetinėse paskyrose ir pasmaguriauti pačia įvairiausia su Čiurlionio gyvenimu, kūryba, aplinka ir įamžinimu susijusia informacija. Labai plačiai auditorijai skirtose kaleidoskopiškai skelbiamose žinutėse ir Čiurlionio bendražygių portretai, ir jo vaikystės atsiminimai, ir visame pasaulyje atrandami menininko atminties įamžinimo faktai.

O kovo 10 dieną Čiurlionio namų YouTube kanale prasidės šešis mėnesius truksianti kelionė į Čiurlionio muzikos pasaulį, į kurią kviečia pianistas ir Čiurlionio namų Vilniuje vadovas Rokas Zubovas. Kiekvieną trečiadienį 17 valandą Čiurlionio muzikos mylėtojai bus kviečiami pasiklausyti vis naujos muzikinių susitikimų ciklo „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“ laidos. Pianistas šiose trumpose Čiurlionio namų YouTube kanalui kuriamose laidose dalinsis savo įžvalgomis apie Čiurlionio kūrybą, menininko gyvenimo aplinkybes, laikmetį ir skambins savo prosenelio fortepijoninius kūrinius. Ciklą sudarys trisdešimt muzikinių susitikimų, aprėpiančių visą genijaus kūrybą ir gyvenimą. Paskutinysis, trisdešimtasis susitikimas planuojamas per Čiurlionio gimtadienį rugsėjo 22 dieną.

Šių koncertinių susitikimų forma Čiurlionio namai Vilniuje siekia užpildyti dėl karantino apribojimų atsiradusį kultūrinių renginių stygių, suteikti muzikos mylėtojams galimybę bent kiek patenkinti gyvo kultūrinio bendravimo poreikį. Pianistas Rokas Zubovas paatviravo, kad šio ciklo idėja atsirado ieškant būdų nenutraukti koncertinės ir švietėjiškos veiklos:

„karantino metu, man asmeniškai labai sunku susitaikyti su nuolat kintančiomis renginių organizavimo nuostatomis, nuolat tvyrančia nežinomybe kada ir kokiomis sąlygomis bus galima susitikti su muzikos ir kultūros mylėtojais. Pradžioje į galimybę internetu rengti klasikinės muzikos koncertus ar tiesioginiame eteryje susitikti su muzikos mylėtojais ir jiems gyvai skambinti žvelgiau labiau skeptiškai: neatrodė, kad techninės galimybės leistų užtikrinti tokio bendravimo kokybę, o tuo pačiu ir prasmę. Tačiau mėnesiai, leidžiami karantino sąlygomis, reikalavo pergalvoti aplinkybes ir ieškoti būdų. Supratau, kad muzikinis pasaulis jau niekada nebebus toks, koks buvo vos prieš metus, kad mes vis labiau įprasime internete atrasti gyvo bendravimo pakaitalų. Taip atsirado šių muzikinių susitikimų formatas, manau, pritaikytas labai plačiam interneto naudotojų ratui.“

M. K. Čiurlionio namai kviečia jau šį trečiadienį, kovo 10 dieną, 17 valandą Čiurlionio muzikos mylėtojus į ciklo „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“ pirmos laidos premjerą YouTube kanale.

⦿ ⦿ ⦿

Every Wednesday at 5 pm, from March 10 to September 22, the YouTube channel of M. K. Čiurlionis House invites the audience to open every time a new page of Čiurlionis‘ music world.

The ongoing quarantine and the restrictions caused by the COVID-19 pandemic are forcing cultural institutions to look for new opportunities, spaces and ways to communicate with lovers of culture. From February, M. K. Čiurlionis House in Vilnius started inviting people to visit its Facebook account on Tuesdays and Thursdays and enjoy a wide range of information related to Čiurlionis' life, work, environment and perpetuation. In kaleidoscopic messages addressed to a very wide audience, one can see both portraits of Čiurlionis‘ comrades and his childhood recollections, as well as the facts of perpetuating the memory of the artist that have been discovered all over the world.

On March 10, the Čiurlionis House YouTube channel is to start a six-month journey to the world of Čiurlionis‘ music by invitation from Rokas Zubovas, pianist and manager of Čiurlionis House in Vilnius. Every Wednesday at 5 pm, Čiurlionis‘ music lovers will be invited to listen to a new series of musical meetings under the title "Čiurlionis études with pianist Rokas Zubovas". In these short shows created for the Čiurlionis House YouTube channel, the pianist will share his insights about Čiurlionis‘ creative work, the circumstances of the artist‘s life and era, and will play his grandfather‘s piano pieces. The series will consist of thirty musical encounters covering the entire oeuvre and life of the genius. The last, thirtieth meeting is planned for Čiurlionis‘ birthday on September 22.

In the form of these concert meetings, Čiurlionis House in Vilnius seeks to fill in the lack of cultural events caused by the quarantine restrictions, as well as to give music lovers the opportunity to satisfy their need for live cultural communication at least to some extent. Pianist Rokas Zubovas has revealed that he came across the idea of ​​these series while looking for ways to avoid interrupting his concert and educational activities:

"During the quarantine, personally I find it very hard to face up the ever-changing conditions of organizing musical and cultural events, along with the ever-lingering uncertainty on when and under which circumstances we will be able to meet with lovers of music and culture. At the beginning, I was rather skeptical about the possibility of holding classical music concerts in the Internet or meeting music lovers online and playing live for them: the technical possibilities did not seem to ensure the quality and, at the same time, the essence of such communication. However, the months spent under quarantine conditions required a rethink of the circumstances and a search for means. I realized that the world of music will never be the same as it was just a year ago, and that we will become increasingly accustomed to discovering substitutes for live communication online. This is how the format of these musical meetings came about, I think, adapted to a very wide range of Internet users."

M. K. Čiurlionis House invites the lovers of Čiurlionis‘ music to watch the shows of the series "Čiurlionis études with pianist Rokas Zubovas" on the YouTube channel. Language of the episode is Lithuanian (with English subtitles).

Grojaraštis | Playlist:

"Čiurlionis études with pianist Rokas Zubovas" I

"Čiurlionis études with pianist Rokas Zubovas" II

"Čiurlionis études with pianist Rokas Zubovas" III

"Čiurlionis études with pianist Rokas Zubovas" IV

M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu V

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us:

Facebook | Instragram | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu IX

M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu VIII

M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu VII

MKČ Kaleidoskopas | Apie ramybės galią

MKČkaleidoskopas | Kur Vilniuje susikirsdavo P. Vileišio ir M. K. Čiurlionio keliai?

MKČ Kaleidoskopas | Apie vieną aktyviausių moterų judėjimo dalyvių Feliciją Bortkevičienę

MKČ Kaleidoskopas | apie nerimastingoje sieloje gimstančius paveikslų eskizus

MKČ Kaleidoskopas | Kas gi siejo J. Vileišį ir M. K. Čiurlionį?

MKČ Kaleidoskopas | Nuo lietuvių kalbos pamokų iki meilės istorijos

MKČ Kaleidoskopas | Ar išdrįstumėte mesti sniego gniūžtę į patį kunigaikštį M. Oginskį?

MKČ Kaleidoskopas | Apie mūsų baltiškuosius kaimynus

ČNaujienlaiškis | Žvilgsnis į tolį

MKČ Kaleidoskopas | Tai Čiurlionis

Čiurlionio namai pradeda šešiolikos savaičių kaleidoskopą